بار دیگر به ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان در زندان قرچک حمله شد

جمال عاملی همسر ندا ناجی در توئیتر خبر داده که: «بار دیگر به ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان در زندان قرچک توسط یک زندانی عادی در کریدور زندان حمله شد.» براساس این خبر حمله از سوی یک زندانی به نام «ل.چ» صورت گرفته «که گفته میشود از بیمارستان روانی امین‌آباد به زندان قرچک آورده شده و در بند ۶ نگهداری میشود.»

همسر ندا نوشته: جان عزیزان ما در قرچک همچنان در خطر است. به عاطفه رنگریز حمله آسمی دست داده و به بهداری برده شده و بهش اکسیژن وصل کردند. سپیده قلیان همچنان در اعتصاب غذاست و حال عمومیش خوب نیست و ندا ناجی با وجود صدمه دیدن همچنان از رفتن به بهداری به دلیل رفتار نامناسب پرسنل و پرستار خودداری میکند. هر اتفاقی برای عزیزان ما در زندان قرچک بیفتد مسئولیت مستقیمش با مسئولین قوه قضاییه از بازپرس شعبه ۷ که دستور انتقالشان را به قرچک داده تا دادستان تهران تا بالاترین مقام قضایی کشور خواهد بود که عامدانه قانون تفکیک جرائم را زیر پا گذاشته و آن را اجرا نمی‌کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.