انجمن قلم ایران در تبعید برگزار می‌کند: رونمایی دفترهای شعرِ

زمان و مکان:
جمعه، ۶ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸، استکهلم
شنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۱۹، گوتنبرگ ….

————————————————–

1548

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.