نیما ویژه از بازداشت شدگان روز کارگر به دادگاه انقلاب احضار شد

طبق احضاریه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۳ مرداد به اتهام وارده بر نیما ویژه رسیدگی خواهد کرد. ….

1535

نیما ویژه که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت در میدان بهارستان به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز کارگر بازداشت شده بود به تاریخ  و چهار روز بعد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۲/۱۵ با قرار کفالت از زندان تهران بزرگ به شکل موقت آزاد شده بود برای رسیدگی به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به دادگاه انقلاب فراخوانده شد.

طبق احضاریه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۳ مرداد به اتهام وارده بر نیما ویژه رسیدگی خواهد کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.