اولین روز اعتصاب غذای ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد

1470

متعاقب اعلام اعتصاب غذای امیرحسین‌محمدی‌فرد؛ساناز الهیاری نیز رسما اعلام کرد به همراهی امیرحسین و تا زمان آزادی خود و همسرش و سایر زندانیان هفت‌تپه اعتصاب غذا خواهد کرد.

https://t.me/srahkar

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.