تقی روزبه: “فالانژیسم شاخ و دم ندارد!”، پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با بازیگرتلویزیون

تا دیروز خودش حجاب داشت و حتی در خارج هم برای مدتی کلاه پوششی از سر برنمی گرفت. اما امروزه برای آن که خود را خیلی پیشتاز نشان دهد به کسی که جرئت کرده است در ترکیه دیوار به دیوار ایران حجاب از سر بردارد خائن می گوید. واقعیت چیست؟ ….

—————————————————–

پیرامون برخوردمسیح علی نژاد با بازیگرتلویزیون:
فالانژیسم شاخ و دم ندارد!

تا دیروز خودش حجاب داشت و حتی در خارج هم برای مدتی کلاه پوششی از سر برنمی گرفت. اما امروزه برای آن که خود را خیلی پیشتاز نشان دهد به کسی که جرئت کرده است در ترکیه دیوار به دیوار ایران حجاب از سر بردارد خائن می گوید. واقعیت چیست؟

زنان جامعه ایران در مسیرنافرمانی مدنی خود اکنون به مرزهای بقول رژیم کشف حجاب رسیده اند که سران حکومت «ناموس پرست» را بشدت نگران کرده است. این مبارزه آنطور که این یا آن «پیشتاز» می پسندد صورت نمی گیرد و به اشکال پیچیده تری صورت می گیرد. فراموش نکنیم که این فرایند ریشه در حرکت خود جامعه و مردم دارد که بازتابش در باصطلاح سلبریتی ها باین صورت اتفاق می افتد. حال آیا با گفتن خائن که از قضا از واژگان مورد پسند رژیم باین نوع رفتارهاست، به روند در حال انکشاف کمک می کنیم و یا می خواهیم آن ها را به دامن رژیم سوق دهیم و یا بطریق غیرمستقیم رژیم را تحریک کنیم که نان و آب آن ها را ببرد و رامشان کند… چه هدفی داریم؟

این نوع باصطلاح مبارزه را در عرصه سیاسی توسط پومبیدو و سران دولت ترامپ هم شاهدیم که این خانم از جمله ستایشگران و مشتاقان آن رویکرد و حتی از کارمندان آن است (صدای آمریکا). این واقعیت دارد که ما در گذار به حماسه کشف حجاب در نظامی که ماموریت آسمانی برای حفظ حجاب دارد، به نوعی شاهد حالت های دوگانه و التقاطی هستیم. البته نفس این دوگانگی قابل ستایش نیست و به شکل منطقی هم می تواند مورد انتقاد قرار گیرد اما گذر از دوگانگی به یگانگی را که با واقعیت سرکوب و الزمات زندگی افراد و البته سطح جنبش و توان افراد در هزینه دادن ارتباط دارد را نمی توان با خائن و مزدور و غیره خواندن شتاب داد. برعکس می تواند گزگ سرکوب و ایجاد شکاف مصنوعی در روند کشف حجاب را به رژیم هم بدهد…. این رویکرد خود موضوع یعنی واقعیت فروپاشی حجاب را نمی بیند و  نیات و رفتارسوژه مورد نظر را عمده می کند و با آن برخورد ارزشی می کند، از قضا آن نوع ارزشی که خود رژیم هم در آن سهیم است.

در پاسخ به یک نظر:
“اگر افرادی عادی دست به برداشتن حجاب در هر جای دنیا بزنند نقدی بر انها نیست و چه حقی مسلم تر از این. حتی نقدی هم به خانم اسکندری در این خصوص وجود ندارد. بلکه دو رویی این سلببریتیها مردم را عصبانی میکند. اینجا از حجاب دفاع میکنند و در حلقه قدرت میلولند و میچرند و در آنور آب به شکل دیگری هستند”

این دوگانگی ها بخشی از یک روندعمومی است و تنها اختصاص به حجاب هم ندارد.. باید در نگاهی کلان به آن ها نگریست. از خود مردم هم نباید تصویرخیالی ساخت آنها نیز در حال گذار هستند و خیلی ها همین رفتارها را در محدوده زیست خود دارند. بخش مهمی از همین مردم در انتخابات چهار دهه همین رفتارهای دوگانه را داشته اند. دوم آن که خشم مردم از این رفتارها نیز قابل درک است و حتی به شکل طبیعی پیش برود مثبت است یعنی آنها این نوع سلبریتی هائی که واقعا با رژیم نیستند، باید زیر فشارمردم و فشار سازنده و نه زخم زدن و کینه ای کردن و خورد کردن شخصیت و… قرار گیرند. اما بحث چیز دیگری است. بحث دیدن جهت و تقویت این روند است و اتلاق خائن و مزدور و …. مشکلی را حل نمی کند.

من به تجربه زندگی خود دریافته ام که پشت این گونه برخوردهای سیخکی و غیرمنطقی معمولا اثبات خود وهژمونی خود (پیشتاز نشان دادن) مطرح است (و در این مورد حتی اهداف سیاسی و فراتر از حجاب هم دنبال می شود). خود این خانم در همین گفتگو تا آن جا پیش می رود که وقتی حجاب هم بسر داشت خود را پیشتار مبارزه علیه حجاب اجباری عنوان می کند تا چه رسد که حجاب را از سر برداشته باشد. بنابراین بحث من نه انکار اهمیت مبارزه و فشارمردم و برخورد سازنده و اصولی، که کانونی کردن آن تحت تیتر خائن است که کمکی به رشد سالم و سازنده این روند نمی کند….

کدام را عمده می کنید: کشف حجاب را یا رفتار دوگانه و مذبذب فردی را؟
برخی ها دوست دارند اصل ماجرا یعنی حماسه کشف حجاب جاری در متن جامعه را تحت الشعاع مسائل ثانوی که البته وجود هم دارند و در جای خود هم بدرستی مورد انتقاد هم هستند قرار بدهند و ناخواسته ضرب آن را بگیرند. و به مساله از جنبه های فردی و سلیقه ای وارد شوند. حرف من مسکوت گذاشتن آن ضعف ها و ریاها و دوگانگی ها نبوده است بلکه آن بوده است که آن را اصل نکنیم تا مسائل اصلی و واقعی یعنی جریان کشف حجاب به امر ثانوی تبدیل شده و ملاخور شود … این شیوه اصل و فرع کردن به صراحت بیان شده ولی می دانم که رعایت این نوع موازین با مذاق مطلق گرای بخشی از ما چپ ها اصلا سازگار نیست. همه باید بدانیم که اگر خشت پایه های مسیرحرکت را به شکل اصولی نچینیم کسی در امن و امان نخواهد ماند… ما خود خویشتن را در این نوع کنشگری ها می سازیم. این که مثلا موضوع واقعی را از متن خود بیرون بکشیم و آن را بشکل دلبخواهانه و سلیقه ای در چهارچوب مثلا رفتارهای دوگانه و ارزشی چون خیانت فردی و … کانونی کنیم به گمان من نه نقد واقعیت در تمامی وجوه خود که بردن ذهن از مسأله اصلی بجای دیگراست که از قضا برنده اش هم خود رژیم خواهد بود. گرچه ما هنوز هم نمی دانیم که آیا این واقعه بصورت طبیعی اتفاق افتاده یا آن که ..

تقی روزبه  ۲۰۱۹-۰۶-۲۳

————————————————–

مناظره در باره ویدیوی ستاره اسکندری
http://www.bbc.com/persian/iran-48733933?SThisFB

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.