پروین محمدی برای آخرین دفاعیات به دادسرا احضار شد

پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که برای اخذ آخرین دفاعیات به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج احضار شده بود، امروز با مراجعه به شعبه مذکور آخرین دفاعیات خویش را ارائه نمود. ….

1408

در جلسه دادگاه امروز که همزمان برای پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده تشکیل شد اتهام تبلیغ علیه نظام برای این سه فعال کارگری صادر شده بود.

پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده که به همراه تعداد دیگری از کارگران روز ششم اردیبهشت در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده بودند پس از ۱۵ روز بازداشت به قید کفالت موقتاً از زندان آزاد شدند.

در جلسه دادگاه، پروین محمدی به ارائه دفاعیات از خود پرداخت و با اعلام اینکه در طی بازداشت قبلی خویش به همین اتهام دادگاهی شده بود و شعبه ۷ بازپرسی دادسرای فردیس با توجه به مستندات پرونده و دفاعیات پروین محمدی ایشان را از این اتهام تبرئه نموده و قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است، اتهام وارده به خویش را رد کرده و به بازپرس پرونده اعلام کرده است که اکنون چه اتفاق جدیدی روی داده که تنها با گذشت یکماه قصد دارند با پرونده ی جدیدی دوباره با همین مصداق ایشان را متهم نمایند. لازم به ذکر است که با وجود اینکه برای پروین محمدی در پرونده قبلی قرار منع تعقیب صادر شده است و بازپرس پرونده طی نامه ای به وزارت اطلاعات اعلام کرده که وسایل ضبط شده پروین محمدی شامل گوشی موبایل و لبتاپ ایشان را پس دهند اما وزارت اطلاعات همچنان از تحویل وسایل پروین محمدی امتناع می کنند.

پروین محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها و تنها بخاطر دفاع از مطالبات صنفی خویش و هم طبقه ای هایش دستگیر شده و پرونده قضایی برایش مفتوح شده است. نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا نباید و نمیتوانند کارگران را برای دفاع از حقوق و مطالبات خویش زندانی کنند. نهادهای قضایی و اطلاعاتی باید به امنیتی کردن فعالیت های صنفی پایان دهند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن برخورد امنیتی به فعالیتهای صنفی خواهان پایان دادن به پرونده سازی علیه کارگران و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و زندانیان اجتماعی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۹ خرداد ۹۸
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.