آزادی حسن سعیدی پس از گذشت سی و سه روز از بند ۲۰۹ زندان اوین

حسن سعیدی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد امروز سیزدهم خرداد ماه با قراروثیقه سیصد و سی میلیون تومانی پس از گذشت سی و سه روز ازبند ۲۰۹زندان اوین آزاد شد. ….

1396

حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درروزجهانی کارگر یازدهم اردیبهشت توسط عوامل امنیتی درتجمع اعتراضی مقابل مجلس بهارستان به همراه تعدادی ازرانندگان شرکت واحد و تعدادی ازدیگرفعالین کارگری ومدنی بازداشت شده بودند که بجز هفت نفرهمگی با قرارکفالت ووثیقه اززندان آزادشدند که امروز ۱۳خرداد ناهید خداجو دیگر بازداشتی روز جهانی کارگر با قراروثیقه اززندان اوین آزادشد .

کیوان صمیمی وندا ناجی ومرضیه امیری همچنان درزندان بلاتکلیف هستند و برای فرهاد شیخی یکی دیگر ازبازداشت شدگان روز کارگر وثیقه گذاشته اند واحتمالا تا ساعاتی دیگر آزاد خواهد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.