حسن سعیدی بعد از ۳۳ روز از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد

حسن سعیدی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۱۳خرداد با قرار وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی بعد از ۳۳ روز از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد ….

1391

حسن سعیدی ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درروزجهانی کارگر۱۱اردیبهشت توسط عوامل امنیتی درتجمع اعتراضی مقابل مجلس بهارستان به همراه تعدادی ازرانندگان شرکت واحد و تعدادی ازدیگرفعالین کارگری ومدنی بازداشت شده بودند که بجز ۷نفرهمگی با قرارکفالت ووثیقه اززندان آزادشدند که امروز ۱۳خرداد ناهید خداجو دیگر بازداشتی روز جهانی کارگر با قراروثیقه اززندان اوین آزادشد .

کیوان صمیمی ومرضیه امیری همچنان درزندان بلاتکلیف هستند و برای فرهاد شیخی فرهاد یکی دیگر ازبازداشت شدگان روز کارگر وثیقه گذاشته اند واحتمالا تا ساعاتی دیگر آزاد خواهد شد.

@vahedsyndica
تماس باسندیکا
@pvsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.