دفتر سی و سوم “نگاه” منتشر شد

مصاف کار – سرمایه، جایگاه شورا و کنترل کارگری ….

——————————————————–

لینک دفتر سی و دوم “نگاه”:
www.negah1.com/negah/negah33/negah33.htm

جهت مطالعه دفتر های “نگاه” می توانید به سایت نگاه مراجعه کنید:
http://negah1.com

negah33

negah33_2

لینک دفتر سی و دوم “نگاه”:
www.negah1.com/negah/negah33/negah33.htm

جهت مطالعه دفتر های “نگاه” می توانید به سایت نگاه مراجعه کنید:
http://negah1.com

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.