پتیشن حمایت از دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در روز جهانی کارگر و تشکیل پرونده های قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان روز جهانی کارگر هستیم. ….

1341

روز یازدهم اردیبهشت کارگران، بازنشستگان و دانشجویان به مناسبت روز جهانی کارگر و برای اعتراض به فقر و گرانی و برای طرح مطالبات خویش در مقابل مجلس تجمع کردند که مورد هجوم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و قریب به پنجاه نفرشان دستگیر شدند.

امروز بعد از گذشت ۲۱ روز هنوز  هشت نفر از دستگیرشدگان به اسامی ناهید خداجو، اعظم خضری جوادی (نسرین جوادی)، فرهاد شیخی، مرضیه امیری، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و کیوان صمیمی در بازداشت بسر میبرند و هیچ خبری از وضعیت ایشان در دست نیست.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری کارگران، بازنشستگان و دانشجویان در روز جهانی کارگر و تشکیل پرونده های قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان روز جهانی کارگر هستیم.

برای امضا روی لینک پایین کلیک کنید
https://forms.gle/LJwrUpEhq8FGZLyMA

——————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.