مخالفت با آزادی حسین انصاری، کارگر بازداشت شده

خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری (از کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه) توسط قاضی پرونده آقای احمدی مورد توهین و‌ بی حرمتی قرار گرفته اند.  ….
————————————————
بر اساس این گزارش برای آزادی کارگر زندانی حسین انصاری توسط قاضی پرونده آقای احمدی ، قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شده است اما خانواده انصاری توان تهیه  سند را نداشته اند.

خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری به دلیل عدم تهیه وثیقه ۵۰ میلیونی مجددا به قاضی پرونده مراجعه می کنند، اما متاسفانه خانواده کارگر زندانی از طرف آقای احمدی قاضی پرونده مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند و قاضی پرونده کارگران هفت تپه را مخرب خوانده است .

سندیکای کارگران نیشکر هفت ضمن محکوم کردن توهین و‌تحقیر خانواده کارگر بازداشت شده حسین انصاری، خواستار آزادی فوری تمام کارگران باز داشت شده می باشد.
آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
syndica.hafttape@gmail.com
صفحه تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
@syndica_7tape

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.