بهرام رحمانی به همراه امیرجواهری در دیدار حضوری؛ دعوت به رونمایی کتاب: «اندیشه‌های کارل مارکس در قرن بیست و یکم»

زمان: جمعه دهم مه ۲۰۱۹، ساعت شش تا نه شب ، مکان: کتابخانه و کتابفروشی اندیشه ….

———————————————————————

1318

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.