گزارشی ازپیگیری خانواده های بازداشتی مقابل زندان اوین و سردرگمی خانواده ها و تناقض گویی های مسئولان پاسخگو

متاسفانه امروز نیز همانند روز پنجشنبه مسئولین امنیتی با سر درگم کردن خانواد‌‌ه‌ها و رفتارهای متناقض به اذیت کردن خانواده‌ها ادامه دادند. ….

sherkat-vahed

امروز۱۴اردیبهشت خانواده های کارگران و دانشجویان بازداشتی از ساعت ۸ صبح برای پیگیری وضعیت انان در مقابل دادسرای اوین حاضر شدند. متاسفانه امروز نیز همانند روز پنجشنبه مسئولین امنیتی با سر درگم کردن خانواد‌‌ه‌ها و رفتارهای متناقض به اذیت کردن خانواده‌ها ادامه دادند. در ابتدا اعلام کردند که کار همه را تا ساعت ۱۲:۳۰ انجام می دهند. سپس به خانواده ها گفتند که قاضی جدید دستورات قاضی کشیک را قبول ندارد و چون بازداشتی ها کارگر هستند ، صحبت کرده ایم و همه با قید کفالت آزاد می‌شوند. سپس تعدادی اسامی را خواندند و به خانواده آنان اعلام کردند که کار انها امروز انجام‌نمی شود، بروید فردا بیایید. اما نیم ساعت بعد گفتند که نه، همه بمانید کمی دبگر آزاد می‌شوند.

در دور بعدی تناقض گویی ها به خانواده شهابی اعلام کردند که رضا با فیش حقوقی آزاد است و بعد که همکارش فیش گذاشت، دوباره اعلام کردند که وی بازداشت موقت دارد و آزاد نمی‌شود.

دررابطه با قرارکفالت برای همکارانمان رضاشهابی وناصرمحرمزاده وسیدرسول طالب مقدم ، باتوجه به انجام دادن کارهای اداری کفالت این سه عضو سندیکای زندانی و انتظار تا ساعات پایانی شب متاسفانه کارگران زندانی آزاد نشدند ودرواقع ازهفت کارگرزندانی سندیکایی  دوتن تا کنون آزاد شده اند وپنج عضواین سندیکا همچنان درزندان بسرمیبرند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.