اعضای موسسه ی میثاق نصر در اهواز بازداشت شدند

در ادامه ی بازداشت فعالان مدنی خوزستان، چهارشنبه شب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، اعضای موسسه فرهنگی-ا جتماعی میثاق نصر توسط قرارگاه ابوالفضل العباس تابع اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت شدند ….

اخبار روز:
چهارشنبه شب ۲٨ فروردین ماه ۱٣۹٨، اعضای موسسه فرهنگی-ا جتماعی میثاق نصر توسط قرارگاه ابوالفضل العباس تابع اطلاعات سپاه در اهواز بازداشت شدند. اعضای این موسسه با تشکیل کمیته مردمی برای کمک به سیل زدگان در چند روز سیل فعالیتهای فراوانی داشتند.

به گزارش منابع محلی از اهواز، فعالیتهای این موسسه بیشتر فعالیتهای فرهنگی، نشر کلیپ های شعر به زبان عربی، فعالیتهای مدنی بوده است. در جریان سیل این موسسه همانند کمیته های مردمی دیگر به سیل زدگان کمک و در جمع آوری کمک ها فعالیت داشت. بیشتر اعضای این موسسه در استحکام سیلبندها در مناطق مختلف همراه مردم بوده اند. بنابر این گزارش، افراد بازادشت شده این موسسه حسن طرفی، عارف سواری، حسن ساعدی و شهاب صیاحی (بلاوی) اعلام شده اند.
پیش از این در روز های شانزده و هیچده، ۲۴، ۲۵ و ۲۷ فروردین ماه در منطقه شعیبیه شوشتر، شهر حمیدیه و مناطق مختلف شهر اهواز از جمله کوی صیاحی، کوی علوی (حی الثوره)و ملاشیه ده ها نفر از امداد رسانان کمیته های مردمی بازداشت شده بودند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.