اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: در حمایت از تحصن سراسری معلمان

ما بنا به وظیفه خود از تحصن معلمان ایران  و خواسته انها حمایت می کنیم و ضمن انتشار گزارش های این تحصن و خواسته های آن،  در کسب حمایت تشکل های بین المللی کارگری ، بویژه تشکل های معلمان از مطالبات معلمان ایران تلاش خواهیم کرد. ….

—————————————————————

در حمایت از تحصن سراسری معلمان

تحصن سراسری معلمان ایران وارد سومین روز خود شده است.  گزارش ها و تصاویر انتشار یافته از این تحصن که توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران فراخوان داده  شده ، نشان می دهد که در بسیاری از استانهای کشور معلمان با تحصن در دفاتر مدارس از حضور در کلاس های درس خود داری کرده اند.
این سومین دور از تحصن سراسری معلمان در سال جاری است و گفته می شود که استقبال  معلمان از این تحصن نسبت به دو دور قبلی که  در ماههای مهر و آبان بر پا شد، بیشتر بوده است.   خواسته های اعلام شده این تحصن آنگونه که در فراخوان شورای هماهنگی آمده بطور فشرده عبارت است از: آزادی معلمان زندانی، رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی تشکل های فرهنگیان، اختصاص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش، همسان سازی حقوق معلمان باز نشسته با شاغلان و لغو قرارداد با بیمه تکمیلی و جایگزینی آن با بیمه کار برای فرهنگیان شاغل و باز نشسته. انتظار می رود  که در سومین و آخرین روز این  تحصن،  به رغم سانسور خبری آن توسط  همه رسانه های رژیم، که در اعتصابات واعتراضات کارگران نیز شاهد آن بوده ایم ؛ تعداد بیشتری از معلمان در آن شرکت کنند.

خواسته های مطرح شده در فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان از جمله خواسته ها و مطالبات به حق و اولیه ای است که معلمان کشور بیش از یک دهه برای تحقق آن به اشکال مختلف مانند اعتصاب، تجمع اعتراضی  و تحصن  مبارزه کرده اند. اما  پاسخ رژیم اسلامی به این ها خواسته ها مانند  پاسخ اش  به خواسته ها  و اعتراضات بخش های دیگر مزدبگیران، از  کارگران شرکت واحد گرفته تا کارگران  هپکو و فولاد اهواز و هفت تپه و …. توسل به مشت آهنین، سرکوب، احضار، بازداشت، تهدید، زندانی کردن  و اخراج ازکار و فشار ایذایی به  معلمان و دیگر مزدبگیران بوده است.

فعالین سرشناس معلمان مانند اسماعیل عبدی ، محمد حبیبی ، محمود بهشتی لنگرودی و …  در پشت میله های زندان هایی بسر می برند که زندانبان اصلی اش رژیمی است  که همکنون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و جعفر عظیم زاده  را نیز به بند کشیده است،  و پیش تر نیز صدها نفر از فعالین کارگری را  تنها به دلیل دفاع از منافع و حقوق اولیه کارگران به حبس های طولانی محکوم کرده  که  تعدادی از آنها هنوز هم تحت پیگرد قرار دارند و به بهانه های مختلف مجددا محاکمه وبه زندان  محکوم شدند..
خواسته های اصلی معلمان از جمله آزادی فعالین زندانی، حق  ایجاد تشکل مستقل،  توقف خصوصی سازی ها و افزایش دستمزد ها به بالای خط فقر،  خواست مشترک همه بخش های مزدبگیران در ایران است.  اشتراک در مطالبات و اهداف و نیز روبرو بودن با رژیمی که سد راه اصلی پیگیری وتحقق آنهاست و یا به بیان دیگر  داشتن منافع طبقاتی مشترک در مقابل  رژیم هار و سرکوب گر جمهوری اسلامی، اکنون بیش از هر زمان دیگر ایجاب می کند که بخش های مختلف طبقه کارگر،  بطورعملی از مبارزات یکدیگر حمایت کنند.

تا هنگامی که توازن قوای طبقاتی موجود، به نفع  کل طبقه کارگر تغییر نیافته باشد، هیچ بخشی از مزدبگیران نخواهند توانست به حداقل خواسته های رفاهی و مطالباتی خود دست یابند و هر گونه پیش روی و کسب امتیاز اگر چه گامی به پیش  محسوب می شود اما پایدار نخواهد بود. تغییر این توازن قوای نابرایر طبقاتی مستلزم  اتحاد طبقاتی کارگران و حمایت بخش های مختلف مزدبگیران از مبارزات همدیگر، و در شرایط کنونی  بطور مشخص مستلزم ایحاد هماهنگی بین تحصن ها، اعتصابات، و تجمع های اعتراضی است.

ما بنا به وظیفه خود از تحصن معلمان ایران  و خواسته انها حمایت می کنیم و ضمن انتشار گزارش های این تحصن و خواسته های آن،  در کسب حمایت تشکل های بین المللی کارگری ، بویژه تشکل های معلمان از مطالبات معلمان ایران تلاش خواهیم کرد .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۵ مارس ۲۰۱۹
etehadbinalmelali.com/ak
www.workers-iran.org
info@workers-iran.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.