جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر): از اعتراضات و تحصن سراسری معلمان همه جانبه حمایت کنیم!

جمع قدم اول ضمن حمایت همه جانبه از تحصن سراسری معلمان، از تمامی نیروهای مبارز و حق طلب و تمامی مردم می خواهد از مبارزات و تحصن سراسری معلمان به هر شکلی که می توانند حمایت کنند  و هرچه گسترده تر دست به اعتراض بزنند. از تمامی کارگران، انقلابیون، دانشجویان و زنان دعوت می کنیم از اعتراض سراسری معلمان حمایت کنید. ….

————————————————————–

از اعتراضات و تحصن سراسری معلمان همه جانبه حمایت کنیم!

حکومت های جنایتکار سرمایه داری هر روز بیش از قبل به حقوق ، هستی و زندگی معلمان و کارگران و زحمتکشان دست درازی میکنند ، ضمن استثمار بر مبنای سهم بری سرمایه دارانه از ارزش اضافی تولید شده به دستاوردهای حاصل از مبارزات گذشته کارگران و معلمان و زحمتکشان در اشکال گوناگون دستبرد می زنند در این راستا جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران گوی سبقت را از همپالگی های خود ربوده است.

در مقابله با جنایات سرمایه‌داری مبارزه در سطح جهانی و ایران هر روز گسترده‌تر از قبل ادامه دارد، و چشم انداز روشنی را نوید می‌دهد. در سطح جهانی می‌توان اعتصاب ۱۵۰ میلیون کارگر در هند و اعتصاب معلمان در مکزیک ، تظاهرات جلیقه زردها در کشور های مختلف اروپا یی و اکنون اعتصاب سراسری معلمان ایران را که سالهاست به اشکال مختلف ادامه دارد و مبارزات مداوم هفت‌تپه، فولاد اهواز  را مثال زد که هر روز با قدرت بیشتر و آگاهی بیشتر جریان یافته و می‌رود تا تار و پود جنایتکارترین حکومت سرمایه داری جهان یعنی جمهوری اسلامی ایران را در هم بپیچد.

سال‌هاست که معلمان ، مانند کارگران،  دانشجویان و دیگر نیروهای تولیدی و خدماتی در ایران علیه ظلم و ستم که توسط جمهوری اسلامی جنایتکار اعمال میگردد مبارزه می‌کنند در این راه چه بسیار معلمانی که زندگی خود را برای کسب حقوق خود و دیگر مردم ایران فدا کردند، معلمانی که بهترین روزهای عمر خود را در زندان های جمهوری اسلامی منفور گذراندند و حاضر نشدند تابع جنایتکاران حکومت اسلامی شوند. جمهوری اسلامی صدها معلم معترض به ظلم و ستم را تا به حال زندانی  و اخراج کرد و برخی از آنها را کشته است، اما، مبارزه نه تنها کم نشد بلکه هر روز گسترده‌تر و شعله ور ترگردیده است. امروز معلمان مبارز و حق طلب اقدام به مبارزه در اشکال مختلف سراسری و مداوم کرده اند، حکومت اسلامی از یک سو تمامی صندوقهای پس انداز معلمان و کارگران را غارت کرده است، از سوی دیگر معیشت معلمان و کارگران را به حالت فلاکت درآورده است، همچنین هر روز    دستمزدهای کارگران را به تعویق می اندازد و در همین حال اقدام به خصوصی‌سازی یعنی گسترش غارت و استثمار مراکز تولید و خدمات و مدارس و دانشگاه ها و … می‌کند. دانش آموزان و دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها را به اشکال مختلف دچار گرفتاری کرده است

جمهوری اسلامی طی چهل سال عمر جنایتکارانه خود، اصلاح نا پذیری خود را ثابت کرده است.  تنها راه نجات از شر این حکومت ضد انسانی سرنگونی آن است .
اکنون با تداوم و حرکت به سمت سراسری شدن مبارزه کارگران ، معلمان و زحمتکشان روند نابودی حکومت اسلامی شروع شده است. به نظر ما تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی برقرار باشد هیچ معلمی و هیچ کارگر و زحمتکشی نمی‌تواند به حقوق خود ، کرامت انسانی و زندگی انسانی دست بیابد.

جمع قدم اول ضمن حمایت همه جانبه از تحصن سراسری معلمان، از تمامی نیروهای مبارز و حق طلب و تمامی مردم می خواهد از مبارزات و تحصن سراسری معلمان به هر شکلی که می توانند حمایت کنند  و هرچه گسترده تر دست به اعتراض بزنند. از تمامی کارگران، انقلابیون، دانشجویان و زنان دعوت می کنیم از اعتراض سراسری معلمان حمایت کنید.

کارگران معلمان و زحمتکشان باید یکی شویم تا پیروز شویم

جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.