شماره یک “بولتن کارگری”، نشریه کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

اولین شماره بولتن خبری “کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد” در مقابل شماست. این بولتن آخر هر ماه به دو زبان فارسی – سوئدی با هدف افزایش همبستگی بین کارگران ایران و سوئد و خبررسانی منتشر خواهد شد. ….

————————————————————–

نشریه “بولتن کارگری” را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/boltan-kargeri-1.pdf


1062

———————————————————————

نشریه “بولتن کارگری” را در لینک زیر مطالعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/boltan-kargeri-1.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.