“اسماعیل بخشی را آزاد کنید!” شعری از حسین اکبری

بیهده او را می‌ربایید /  او دلبند زحمتکشان  /  عزیز شوش /  و رسول سازش ناپذیر کارگران است ….


——————————————————-

اسماعیل بخشی را آزاد کنید!

اینجا نه ابراهیم
و نه هاجر
اسماعیل را قربانی نمی‌کنند!
او نگین انگشتری هفت تپه است.
بیهده او را می‌ربایید
او دلبند زحمتکشان
عزیز شوش
و رسول سازش ناپذیر کارگران است
که پیش از ربودنش
دانسته بود این بازی را بازنده نیست!
کاروان پیشقراولان بسیار دارد
اسماعیل زبانِ در کام پیشقراولان است.
کاروان کرور کرور شبرو دارد
اسماعیل مشعل راه شبروان است
سپیده خواهد دمید
هزاران اسماعیل کاروان را
به سرمنزل مقصود خواهد رساند
رهایی اسماعیل را
کاروانیان همصدایند:
رهایش کنید
این نه تمنا
که فریاد کاروانیان است!

“حسین اکبری”

——————————————-
منبع: اخبار روز:

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.