متن فراخوان محمد نجفی وکیل کارگران هپکو اراک: زندانیان سیاسی از داخل زندان به سایر زندانیان “از شکنجه های خود بگویید”

اینک با بیان این رنجِ خانوادگى و اجتماعى! که مثل سایه ٩ سال است همراه من است، از تمام کسانى که مورد شکنجه قرار گرفته اند تقاضادارم با شجاعت و صداقت آن را افشا کنند! ….

1044

تا نگاه کردیم به ماه!
از چاله افتادیم به چاه!

از سال ٨٨ تا ٩۶ طى چند بار دستگیرى و بازجویى، در حکومت اسلامى، زیر چشم و پرچم الله به نام سرباز گمنامِ امام زمان و به نامِ ولى مطلقه فقیه آقاى خامنه اى، علاوه بر سلول انفرادى، بازجویى هاى شبانه، گروهى از پشت سر، اطاق سرد و پنجره نیمه باز، زدن چشم بند و تهدید و ارعاب و توهین؛ به طور ویژه موردِ شکنجه ناموسى و روانى قرار گرفتم که از توضیح بیشتر آن در این مجال شرم دارم! شرح این شکنجه که در موردخودم و برخى از موکلین و هم پرونده اى هایم اعمال شده در صورتجلسات تحقیقات مقدماتى و دادگاه و نیز در شکایت مطروحه در کمیسیون حقوقِ شهروندى دادگسترى کل استان مرکزى ثبت است بدون هیچ نتیجه اى!!

اینک با بیان این رنجِ خانوادگى و اجتماعى! که مثل سایه ٩ سال است همراه من است، از تمام کسانى که مورد شکنجه قرار گرفته اند تقاضادارم با شجاعت و صداقت آن را افشا کنند!

قلم اگر از بیداد ننویسد، قلم باد!

محمد نجفى- زندان اراک / ٩٧/١٠/٢۴۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.