گفتگوی مانی با عطا هودشتیان و مهرداد درویش پور درباره مناسبات جنبش چپ، جمهوریخواهان و مشروطه خواهان

نقش و جایگاه چپ در تحولات سیاسی اخیر کجاست؟ آیا امکان همکاری جریانات چپ با مشروطه خواهان و ملی – مصدقی ها برای مراحل براندازی، دولت موقت و نظام آینده جود دارد یا نه و چرا؟ ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.