نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور: به حمایت از اسماعیل بخشی و خانواده اش برخیزیم!

ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور از تمامی نهادها، اتحادیه ها، سندیکاها و فدراسیونهای کارگری بین المللی می خواهیم هر چه سریعتر با افشاء نمودن و اعتراض به شکنجه و اذیت و آزار سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، اسماعیل بخشی و خانواده اش را که در معرض خطر جدی هستند حمایت و یاری نمایند. ….

1026
به حمایت از اسماعیل بخشی و خانواده اش برخیزیم!

دوستان، رفقا و یاران
با بهترین درودهای انسانی درامر همبستگی بین المللی!
کارگران نیشکر هفت تپه در نوامبر۲۰۱۸ برای کسب مطالبات و خواسته های خود از جمله: حقوق های معوقه، پایان دادن به خصوصی سازی ها و اداره کردن کارخانه بوسیله خود کارگران دست به اعتصاب همه جانبه زدند.
درطول اعتصاب اسماعیل بخشی ازبرگزیدگان مجمع نمایندگان شورایی و سندیکائی نیشکرهفت تپه به همراه جمعی از کارگران مجمع نمایندگان شورایی هفت تپه ، دستگیرشد. ایشان از همان آغاز دستگیر شدن تا سر حد مرگ مورد شدیدترین حمله ها و تهاجمات وحشیانه بازجویان و شکنجه گران وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفت، بطوریکه  تا ۷۲ساعت در سلولش قادر نبود از جایش تکان بخورد و بخوابد.  درحالیکه تعدادی از دنده هایش شکسته، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش آسیب دیده، هنوز از دردهای شدید رنج می برد و شکنجه های روحی  و روانی که بر او متحمل شده بمراتب بدتر از شکنجه های جسمی او را آزار می دهد، با گذشت تقریبا  یک ماه از آزاد شدنش ، هنوز با وجود مصرف قرص های اعصاب و روان، گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شود و بهبودیش را بدست نیآورده است اوهمچنان تحت درمان است و ناگزیر است که دارو مصرف نماید. جدا از این، درطول اعتصاب، تلفن و تماسهای خصوصی ایشان با همسرش تحت کنترل سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است .

اسماعیل بخشی به عنوان کارگری آگاه، در ازای این همه جنایت بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد، از وزیراطلاعات عالی ترین مقام امنیتی نظام اسلامی ، خواسته که در یک مناظره زنده و علنی تلویزیونی حضور یافته و به سوالاتش در برابر افکار عمومی جامعه هشتاد میلیونی ما پاسخ دهد.
اسماعیل بخشی با این اقدام خویش ، راس هرم و همه ارکان نظام را به مناظره طلبیده است . تنها از همین روست که تمامیت نظام از قوه مجریه، قضائیه و مقننه دست به نعل وارونه زدند تا شکنجه بخشی را انکار و او را به این و آن گروه در خارج منتصب نمایند. این درحالیستکه نامه اسماعیل بخشی بدل به فریاد عمومی همه زندانیان سیاسی و خانواده های آنان شده است وکسی را یارای رودررویی با آن نیست. تنها از همین روست که رسوا شدگان چندین باره شمشیرها را از رو بسته اند و به قول محمود واعظی ، رئیس دفترریاست جمهوری، اعلام شده است : « شکنجه او (بخشی ) صحت ندارد و وزارت اطلاعات نظام حق دارند که از این شخص شکایت کنند» اقدام جسورانه اسماعیل بخشی، نشانه  شهامت، بی باکی و مبارزۀ تا به آخر در این نبرد طبقاتی و به نوعی کیفر خواست طبقه ما در برابر کل حاکمیت استبدادی و نظام سرمایه داری ایران  است .

بخشی با اطلاع کامل از پیامدهای چنین اقدامی، با سری افراشته، رژیم و عوامل امنیتیش را که به خیال خام خود اسماعیل را از پا در آورده اند، به سُخره می گیرد و عملاً آنها را عاجز کرده و در حقیقت از پا درآورده و نشان می دهد که حنای همگی آنان رنگ باخته است .

تا به امروز نامه و دعوت  به مناظره عالی ترین مقام امنیتی نظام ، انعکاس و حمایتهای زیادی را در داخل و خارج بدنبال داشته، و توانسته خود به کمپین اعتراضی گسترده ای تبدیل شود که تعداد بیشماری از مبارزان زندانی یا خانواده هایی که فرزندانشان بوسیله جمهوری اسلامی زندانی و اعدام شده اند را با اسماعیل بخشی علیه جنایات سازمان یافته رژیم هم صدا کند. بهمین دلیل وزارت اطلاعات به وحشت افتاده و با اعمال زور و تهدید و فشار بر اسماعیل بخشی و خانواده اش از آنها خواسته این دعوت و افشاگری را تکذیب نمایند. آنها تا کنون در مقابل این تقاضا مقاومت نموده اند و حاضر به همکاری نیستند. ادعای بخشی تنها مختص به او  و خانواده اش نبوده بلکه دفاع  او از هزاران انسان آزادیخواه و مبارزی است که بوسیله این رژیم جنایتکار زندانی، شکنجه و اعدام شده اند. بنابراین، اسماعیل بخشی و خانواده اش در پیشبرد این خواست وحشیانه و ضد انسانی رژیم نیاز فوری و عاجل به حمایتهای بین المللی و محکوم نمودن جمهوری اسلامی دارند.

ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران – خارج کشور از تمامی نهادها، اتحادیه ها، سندیکاها و فدراسیونهای کارگری بین المللی می خواهیم هر چه سریعتر با افشاء نمودن و اعتراض به شکنجه و اذیت و آزار سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، اسماعیل بخشی و خانواده اش را که در معرض خطر جدی هستند حمایت و یاری نمایند.

زنده باد همبستگی بین المللی جنبش کارگری

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ برابر با ۰۹ ژانویه ۲۰۱۹
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
https://t.me/nahadhayehambastegi

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.