“جلیقه زردها” به خیابان‌ها بازگشتند

برای هشتمین شنبه، جنبش “جلیقه زردها” در پاریس و شهرستان‌های فرانسه دست به تظاهرات زد. در بعدازظهر شنبه ۵ ژانویه، بار دیگر درگیری میان پلیس و “جلیقه زردها” در پاریس و چند شهر دیگر دیده شد. ….

رادیوفرانسه:
از صبح روز شنبه ۵ ژانویه/ ١۵ دی، صدها نفر در خیابان “شانزه‌لیزه” پاریس و خیابان‌های اطراف جمع شدند و راه‌پیمایی را آغاز کردند. برخی از افراد پرچم فرانسه را در دست داشتند و برخی دیگر شعار می‌دادند: «ماکرون، استعفا»…
در سایر شهرهای بزرگ فرانسه نیز تظاهراتی به راه افتاد. اما از هفتۀ گذشته و به دنبال سخنرانی پایان سال رئیس جمهوری، دولت با سخت‌گیری بیشتری با “جلیقه‌زردها” مواجه شده است. ولی روز چهارشنبۀ گذشته، انتشار ویدئوی بازداشت یکی از رهبران جلیقه زردها به نام “اریک دروئه” باعث شد که دوباره اعتراضات علیه دولت شدت گیرد. این رهبر تندرو “جلیقه زردها” که یک بار نیز به اتهام حمل سلاح سرد دستگیر شده بود، پس از چند ساعت بازداشت موقت، دوباره آزاد شد. اما ویدئوی بازداشت او جنجال زیادی به پا کرد و در پی آن مخالفان دولت، پلیس را به اعمال خشونت و بازداشت بی‌دلیل متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نخستین ساعات بعد ازظهر شنبه، درگیری‌های “جلیقه زردها” با نیروهای انتظامی دوباره شروع شد ودر برخی محلات مرکزی پاریس، پرتاب سنگ و بطری به طرف پلیس و در مقابل، شلیک گاز اشک‌آور مشاهد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.