فلاخن ۱۲۵: طبقه کارگر ترکیه و چشم انداز جنبش سوسیالیستی

در فلاخن صد و بیست و پنجم خلاصه‌یی نسبتن جامع از تاریخ مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ترکیه در قرن بیستم را می‌خوانید. ….

983

نویسنده‌ی این متن تلاش کرده تاریخ چند دهه مبارزات طبقه‌ی کارگر ترکیه و ارتباط آن با جریان‌های مختلف درون جنبش سوسیالیستی را بررسی کند. تاریخی سرشار از پیروزی‌ها و شکست‌ها، دوران‌های اعتلا و روزگار فترت بر زمینه‌ی کودتاها، نبردهای مسلحانه، اعتصاب‌ها، سرکوب‌های پلیسی، اشغال کارخانه‌ها، تاسیس احزاب و انشعاب در احزاب، قیام‌ها و بحث‌های نظری پر شور. این فلاخن البته نمی‌تواند تنها نگاهی باشد که می‌توان به تاریخ مبارزات طبقه‌ی کارگر و جنبش سوسیالیستی در ترکیه داشت اما ستمدیده‌گان باید بتوانند از همدیگر بیاموزند و به همین دلیل آگاه شدن از تجارب مبارزاتی طبقه‌ی کارگر در کشورهای دیگر، و به ویژه کشورهای همسایه اهمیت دارد. ترجمه‌ی این متن از سوی مترجم تقدیم شده است به «تمام کارگران مبارز نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، کسانی که به خوبی می‌دانند سرنوشت‌شان نه در صندوق‌های رأی بلکه در دستان خودشان است.» و این تقدیم بی‌جهت نیست.

فلاخن صد و بیست و پنجم را بخوانید:
http://www.lajvar.se/pdf/falakhan125.pdf

http://manjanigh.de/wp-conte…/uploads/2018/…/falakhan125.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.