محاکمه کارگران معترض فرودگاه جدید استانبول آغاز شد

اتهامات این کارگران از جمله، مقاومت در برابر نیروهای دولتی، نقض حق کار و مشارکت در جمع‌آوری سلاح یا اشیاء غیرقانونی عنوان شده است. ….
———————————————-
در استانبول، محاکمه کارگران معترض فرودگاه جدید این شهر و اعضای اتحادیه‌های کارگری که بیش از دو ماه پیش دست به اعتصاب زده بودند آغاز شد. در مجموع ۶۱ تن از کارگران متهم علیه شرایط کاری در محل ساخت فرودگاه جدید استانبول اعتراض کرده بودند. آن‌ها مدت‌ها نسبت به وضعیت غذای خود، مسکن و ایمنی کار معترض‌ بودند و سندیکاهای کارگری شرایط کاری آن‌ها را به «اردوگاه‌های کار اجباری» تشبیه می‌کردند. اتهامات این کارگران از جمله، مقاومت در برابر نیروهای دولتی، نقض حق کار و مشارکت در جمع‌آوری سلاح یا اشیاء غیرقانونی عنوان شده است. ۳۱ نفر از آن‌ها در بازداشت هستند. پلیس ترکیه در تابستان گذشته ۴۰۰ نفر از کارگران معترض را دستگیر کرده بود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.