پیام جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه به همکاران خود

همه میدانیم که جز تلاش وفریاد های خودمان هیچکس نمیتواند حق مارا بگیرد، انتظار از که داشته باشیم از اقای روحانی و جهانگیری که نسبت فامیلی با سهامداران دارند و مسبب اصلی اوضاع هستند یا از مسئولین استانداری و فرمانداری و اداره اطلاعات. که روحانی و جهانگیری ولی نعمت هایشان است. ….

——————————————————–

بنام خداوند جان و خرد

همکاران گرامی در نیشکر هفتپه تا امروز که اعتصابمان بصورت مسالمت امیز درب مدیریت نیشکر هفتپه ادامه داشته هیچگونه نتیجه ای حاصل نشده است و اکنون زمان ان فرارسیده که اعتصاب خود را به همراه خانواده هایمان به درب فرمانداری شوش برده،وفریاد حق طلبی سر بدهیم.

همکاران محترم بهوش باشید درمرحله حساس کنونی اتحاد خود را مثل همیشه حفظ کنیم وبه هیچ عنوان به هشدارهای بعضی افراد که همه میدانیم از کجا خط میگیرند ومخالف بیرون کشیدن اعتصاب هستند گوش نکنید زیرا ما قرار است بصورت مسالمت امیز خواسته های خود را فریاد بزنیم،همانند کارگران گروه ملی فولاد اهواز،

چه بسا در روزهای اینده اگر از مسؤلین جواب نگرفتیم،اعتصاب خود را به درب استانداری میکشیم،وبه برادران وکارگران گروه ملی اهواز میپیوندیم و ان روز است که خواهیم دید اتحادوفریاد کارگران خوزستانی چه به روز نظام سرمایه داری خواهد اورد.

برادران همه میدانیم که جز تلاش وفریاد های خودمان هیچکس نمیتواند حق مارا بگیرد، انتظار از که داشته باشیم از اقای روحانی و جهانگیری که نسبت فامیلی با سهامداران دارند و مسبب اصلی اوضاع هستند یا از مسئولین استانداری و فرمانداری و اداره اطلاعات. که روحانی و جهانگیری ولی نعمت هایشان است.

اری دلیل انکه تاکنون جوابی نگرفته ایم این است که مقامات دولتی واستانی و شهرستانی هنوز هم امید به بازگشت سهامداران دارند که کماکان به دزدی های خود ادامه دهند،
در زمان مناسب گزارش تخلفات تک تک مسئولین استانی و افراد شورای تامین شهرستان شوش را به تهران میرسانیم و در صورت پاسخ نگرفتن ازتهران انها را رسانه ای خواهیم کرد.

سخن اخر با اقای رییس جمهور حسن روحانی: تو و دولت تو در چندین سال گذشته کارگران را که خود فقیر بودند و ضعیف، بیچاره تر کردی.

اقای رییس جمهور شب ها اسوده میخوابی؟
اقای رییس جمهور به کارنامه ی دولتت نگاه کرده ای،که کارگران را در تمام ایران به خاک سیاه نشانده ای؟
دومینوی ورشکستگی کارخانه ها که راه انداخته ای تا کی ادامه دارد؟

کارخانه ارج
کارخان ازمایش
کارخانه داروگر
کارخانه هپکو
کارخانه قند ورامین
کارخانه های نساجی
و صدها کارخانه و کارگاه کوچک و بزرگ دیگر

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.