چهارشنبه ۲۳ آبانماه، چهارمین روز اعتراض کارگران شرکت روغن نباتی قو

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان وارد چهارمین روز خود شد. ….
چهارشنبه ۲۳ آبانماه، کارگران کارخانه روغن نباتی جهان برای چهارمین روز متوالی در مقابل استانداری زنجان دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران که از خرداد ماه امسال یعنی بمدت ۶ ماه حقوقی دریافت نکرده اند، خواهان پرداخت ۶ ماه حقوق امسال و پرداخت ۴ ماه معوقات مزدی سالهای ۹۵ و ۹۶ خود هستند. آنان همچنین از عدم پرداخت حق بیمه خود توسط کارفرما شکایت دارند. این کارگران نسبت به بی توجهی مسئولان به حضور خود در مقابل استانداری و خواسته هایشان نیز شاکی و معترض هستند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.