فراخوان عمومی: توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید ….

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم! ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانیم

*****

یادداشت ضروری:

لیست شماره دوم
فراخوان زیر که در موج نخست شکل گیری پروژه سندیکاسازی دولتی برای درهم شکستن سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه منتشر شد با حمایت جمع کثیری از فعالان و حامیان تشکل های مستقل کارگری در جای جای جهان همراه گردید. واقعیت این است که هم اکنون اقدامات تخریبی برای درهم شکستن تشکل های مستقل نه تنها کاهش نیافته که بر شدت آن افزوده شده و وارد فاز اجرایی گردیده است. از این رو باردیگرازآن بخش ازحامیان و فعالان جنبش کارگری که هنوز دراین کارزار حضور نیافته اند، می خواهیم که با امضاء این ” فراخوان” همبستگی برای دفاع ازاستقلال تشکل های کارگری را هرچه گسترده تر سازند:

فراخوان عمومی!
به: سندیکاهای کارگری در سراسر جهان
به: نهادهای مدافع حقوق کارگران
به: همه تشکل های مدافع حقوق شهروندی

توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
رژیم اسلامی ایران که در تمامی دوره سیاه حاکمیت چهل ساله خود به بیرحمانه ترین روش ها تشکل های مستقل کارگری، توده ای، مدنی و اصولاً هر نوع تشکل مستقل را سرکوب نموده، اکنون با توسل به سندیکا سازی فرمایشی و نقشه های شوم منزوی کردن سندیکاهای مستقل و رزمنده، توطئه دیگری برای درهم شکستن تشکل های مستقل کارگری را آغاز کرده است.

ازجمله به دنبال سفر موفقیت آمیز نمایندگان سندیکای شرکت واحد به اروپا و اعلام حمایت اتحادیه های بزرگ و کنفدراسیونهای کارگری اروپائی از مبارزات آنها در دفاع از حقوق کارگران و حفظ استقلال تشکل خود، دستگاه های امنیتی رژیم اسلامی همراه با تشکل های وابسته به رژیم نظیر ” شورای اسلامی کار” در همکاری با برخی از عوامل خود فروخته تلاش می کنند تا یک سندیکای دست ساز فرمایشی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از اولین سندیکاهای مستقل کارگری ایران در سالیان جدید است، ایجاد کنند. همین تلاش ها در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز شروع شده است. ایجاد کانال جعلی و پخش اخبار کاذب از سوی این کانال ها و اختلاف انداختن میان فعالین کارگری با هدف منزوی کردن سندیکاها نیز حلقات دیگری در زنجیر این توطئه هستند. فعالین و حامیان سندیکاهای نامبرده که تشکل های کارگری اصیل و مبارز هستند علیرغم پیگرد، زندان، شکنجه و فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایشان برای منافع کارگرانی که نمایندگی آن ها را بر عهده دارند مبارزه کرده و همواره به عدم وابستگی و استقلال کامل این تشکل های متعهد بوده اند.

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم!

ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید

امضاها

فهرست نام ها :

الف:

آبتین صبحی-  آرمان شیرازی – آزاده درا – اسماعیل مولودی ( زندانی سیاسی سابق) – اکبر یگانه  – اکبر معصوم بیگی – ادیب زندی ( پناهنده سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی)- امیر میرزائیان – امیر معیری -  امین بیات -  الهام اشفخراسانی(فعال و مدافع حق پناهندگی) – ایوب رحمانی – آذر معتضدی – آرسن نظریان ( مترجم و نویسنده) – آرش امجدی- آرمان پویا- آمادور نویدی (فعال سیاسی و رسانه ای) – آرش کمانگر(فعال سیاسی و رسانه ای)- ابراهیم آوخ – ابوالقاسم شمسی- ابراهیم پویان- ابراهیم دینخواه- ابوالحسن عظیمی- احسان حقیقی نژاد- احسان ثابت( فعال اتحادیه کارگری) – احمد بناساز نوری – احمد خزاعی- احمد سعیدی- احمد نائینی- احمد نوین- احمد مقیمی- احمدشکوهی-اردشیر مهرداد- ارژنگ بامشاد- اردشیر نظری- آذرفارسی-اسماعیل فتاحی- اصغر ایزدی- اصغر زین الدین- اصغر نصرتی- اکبر دیلمی (کارگر کارخانه )- اقبال بیژن زاده – اکبر مرادیانی – اکرم کوهساری مرند- الیاس سلطانی اسکی – امیراصغری (فعال سیاسی)- امیرجواهری لنگرودی- امیرعلی متولی- ایمان مهدیزاده – ایرج حیدری- ایرجزارع- ایرج مصداقی (فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق)

ب:
بنفشه نیسانی- بابک مرادی – بیژن خوزستانی -  بهزاد سهرابی ( فعال کارگری) – بهزاد بارخدایی -  بهرام روحی آهنگرانی – بابک عماد – بهزاد کریمی – بهمن یوسفی – بابک عماد- باقر ابرهیم زاده- بهروز برومند- بهروز خباز- بهروز دهقانی- بهروز سورن- بهروز عارفی- بهروزفراهانی- بهروز نظری- بهروز پیله ور(فعال سیاسی ورسانه ای) – بهرنگ زندی- بیژن سعید پور- بهزاد بارخدائی- بهنام چنگائی – بهرام رحمانی

پ:
تیکا کلاکی  – توفیق محمدی (فعال سیاسی و مدافع حقوق پناهندگی) – پروانه قاسمی – پروین اشرفی-  پیروز زور چنگ – پروانه بکا- پروانه حاجیلو(فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه شصت) – پریسا امجدی – پروین ریاحی-پروین حسینی-پرویز داورپناه- پرویز جواهری- پرویز میرمکری- پتیمحمد بلوچ- پیروز زورچنگ

ت:

تهمینه بقائی

ث:

ثریا چیت ساز

ج:
جابر کلیبی – جهانگیر برجیان – جعفر امیری – دکتر جان الفتی( سوئد) – جعفر حسین زاده (فعال کارگری و مدنی)- جلال نادری- جمشید صفاپور- دکتر جواد قدسی – جواد اسکوئی- جمیله ندائی- جمشید مهر

چ:
چاوش چراغ گازی – چنور محمدی- چنور مکی – چیا رحیمی

ح:

حمید فروتن – ح ریاحی- حسن حسام- حسن عزیزی- حسن فقیهی- حسن نایب هاشم- حسن نادری – حسین سعدی- حسین شکوهمند- حسین فردوسی- حسین نقی پور- حسین مقدم ( مدافع جنبش رادیکال کارگری)- حسین جوینده- حمزه عظیمی- حمید آذر- حمید موسوی پور اصل – حمید پور قاسمی – حمید نوروزی- حمید نوبری- حمید نوشادی – حمید شجاع زیبا- حمید سلطانی- حمید سیاح

خ:
خلیفه موسوی

د:

داود غفاری – داریوش ارجمندی- داود احمدلو- دلیر سفیدی

ر:
رضا باقری- رضا بهرنگ – رکسانا طلارمی- روشنگری آزاد – رضا پایا( فعال سیاسی و کارگری) – رسول بلوچ – رضا پورکریمی- رزا دیار – روزا رحیمی- رویا دیناروند- رسول شوکتی- رحیم استخری- رضا بی شتاب(شاعر) – رضا بهرنگ- رضا برومند – رضا پایا – رضا چیت ساز- رضا سپید رودی- رضا رئیس دانا- رضا مهاجر- رضا رحیمی- رشید دیلمن- رفعت رنجبران لنگرودی- روبن مارکاریان

ز:
زاگرس زاگرسی- زانیار فاتحی

ژ:

ژاله سهند (فعال سیاسی)

س:

سعیده شهربانویی – سحر صبا – سعید بهبهانی – ساسان دانش- سعید سهرابی- سهند ریاحی-   سارا مولوی- ستار رحمانی- سحر صبا- سروش قازاریان- دکتر سعید رهنما ( محقق و استاد دانشگاه یورک) – سعید تقوی- سعید نقره کار- سعید محمدی (فعال سیاسی)- سوسن شهبازی- سوسن بنیانی – سیما ریاحی لنگرودی- سیمین مردوک – سیاوش میرزایی( شاعر) – سیاوش کارساز- سیامک انصاری- سیامک جهانبخش ( فعال سیاسی)- سیامک موئد زاده (فعال کارگری) – سودابه صالحی -سیرانوش مرادیان- سهیلالیندهورست – سیروس بینا ( استاد اقتصاد و عضوشورایعالی اقتصاددانان پشتیبان صلح و امنیّت

ش:
شروین رها – شهریار ظاهری – شهرام محمدی( آهنگساز و معلم موسیقی) -  شاهین کاظمی- شایان شیخی- دکتر شجاع الدین اعتمادی(استاد دانشگاه)- شروین رها- – دکتر شکور بابا زاده – شورش محمدی- شهاب بخشائی- شهاب برهان- شهاب شکوهی  – شهناز غلامی – شهلا عبقری – شهلا مسافر – شهین پویا – شهین نوروزی

ص:
صمد وکیلی – صادق افروز- صدیق جهانی( فعال کارگری)- صفار ساعد ( فعال سیاسی)

ع:
عباس منصوران – عباس مزارعی- عباس رحمتی – علیرضا غلامیان ( پناهجو) – علیرضا حیدری – علی خدری – علی ستاری- عالم جوادی(فعال سیاسی) – عسکر شیرین بلاغی- عزیز عارفی – عصمت طالبی- علی اشرف- علی بلوچ- علی پیچگاه( فعال کارگری) -علی مبارکی (فعال کارگری نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان) – علی رسولی – علی دروازه غاری( فعال سیاسی و استاد دانشگاه) – علی دماوندی – علی فیاض – علیرضا کیا (فعال سیاسی)- عالیه ضیایی- عمر مینائی- عیدی نعمتی (شاعر)

غ:

غلام عسکری بختیاری (فعال کارگری درتبعید)- غلامرضاغلامحسینی-غلام حسن پیریائی

ف:

فخری شادفر – فرهاد نعمانی( استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکائی پاریس) – فریدون شهنی ارزانی – فریبا ثابت- فرشید غفاری- دکتر فرشید فریدونی (استاد رشته ی علوم سیاسی و مدیر “پژوهش جنبش های اجتماعیایران” و سایت “آرمان و اندیشه”)- فرهاد بشارت- فرهاددانشور- فرامرز رفیعی- فریدا سهرابیان- فریده برازنده- فروغ اسدپور- فیروزه راد- فیروزه رمضانزاده – فرخقهرمانی- فرهنگ طاولی – فرهنگ قاسمی – فریدون شهنیارزانی – فرید اخلاقی

ک:

ک. الوند -  کریم‌شاهی – کامبیز گیلانی- کاوه دادگری- کیخسرو پرویز

گ:

گلناز غبرایی

ل:

لقمان ویسی

م:
محمد قره گزلو- محمود عسکری – محسن حسام – مهری عباسی- محمد رضا هادی پور ( فعال حقوق پناهندگی) – مهین خدیوی- مهوش جامعی- محمد دانشگر- مسعود رضایی ( فعال حقوق پناهندگی) -  مهرداد کریمی ها – میترا صوفی مجید پور( فعال پناهندگی) – میترا گوشه – مجید ارژنگ – محمد امیرانی – میهن جزنی – محمد صادق یزدچی- مجتی جوانمیری – مرتضی کاویان- مسعود فروزش راد- مینو همیلی – مهرداد آهنگر – فعال سیاسی- مهدی دربهانی-  مانوئل اسماعیلی ( فعال با سابقه جنبش سندیکائی)- مازیارواحدی – مسعود راد فر- محسن ضیایی – دکترمحمد حسینی حیایی – محبوبه مشگین – محمد رضا روحانی( وکیل دادگستری)- محمدرضا شالگونی- محمد تجلی جو لنگرودی- محمد محبی (زندانی سیاسی سابق) – محمد حسامی- محمدخسروی- محمد تقی سیداحمدی( فعال کارگری) – محمد دلبریان- محمد هادی امینیان- محمود عسگری (فعال سیاسی)- محسن رضوانی – مرتضی افشاری (فعال کارگری)- مریم اسکویی- مریم امانی- مریم عظیمی- مریم محسنی- مریم درویشی- منوچهر سلطانیان- منوچهر رادین(نویسنده ، کارگردان و بازیگر تاتر) – منوچهر یاوری – مجتبی نظری- مجید احمدی- مجید دارابیگی- مجید مشیدی(فعال سیاسی تبعیدی)- میلا مسافر- مینا اخگر- مینوایرانی- مینو میرانی- مهر انگیز دابویی  – مهدی استعدادی شاد(نویسنده)- مهرداد باباعلی- محمد فارسی

ن:

نادر ثانی – نادر خلیلی (نویسنده)- نادرفولادی- ناصر رحمانی نژاد- ناصر پیشرو- ناصر غفرانی ( بازیگر مدرسه موش ها وتاتر کودکان) – ناصر جوهری- ناصر مصلحتی- ندا صوفیه- ندا نوآور- نسرین احمدی (فعال اتحادیه پرستاران)- نقی ریاحی لنگرودی- نجف روحی- نگار محسنی- نرگس شریفی- نصرالله قاضی – نوید مومنی- نیکی میرزایی(شاعر)

ه:
هدایت غلامی – هادی رحیمی- هادی میتروی- هنریک میناس- هوشنگ دیناروند – هوشنگ سپهر

ی:

یاسمین میظر (هیئت تحریریه نشریه کریتیک ؛ پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد) – یاشار فاتحی- یوسف آبخون – یوسف هیرکانیان (فعال سیاسی)- یعقوب حبیبی

نهادها:
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ  پاریس
انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ / سوئد
انجمن مهرگان – گوتنبرگ
اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی
جنبش کارگری چگوارا
کانون اندیشه کپنهاگ
کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ فرانکفورت
کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
صفحه فیس بوکی ” برای اتحاد بزرگ هوادارانسوسیالیسم”
مجموعه عصر آنارشیسم
نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران (غرب آلمان)
بنیاد آزادی اندیشه و بیان

رسانه ها:
سایت تقی روزبه
http://taghi-roozbeh.blogspot.com

میهن تی وی
http://www.mihantv.com

سایت نقطه
http://noghteh.net

سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی
http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

وبلاگ رضا بی شتاب
http://rezabishetab.blogfa.com

وبلاگ اسماعیل مولودی
http://emoloudi.blogspot.com

سایت البرز ما
https://aleborzma.wordpress.com

سایت بازآفرینی واقعیت ها
https://bazaferinieazad.blogspot.com

کانال تلویزیونی رنگین کمان
http://www.rangin-kaman.net

رادیو پیام کانادا
http://radiopayam.ca

سایت علیه ستم جنسیتی
http://rahekaregar.com/feministi

سایت اتحاد کارگری
http://etehad-k.com

سایت لجور
http://www.lajvar.se

سایت سازمان راه کارگر
http://www.rahekaregar.com

سایت رضا بی شتاب
http://rezabishetab.blogfa.com

سایت اشتراک ووردپرس
https://eshtrak.wordpress.com

سایت سیاسی ، خبری خاوران
https://khawaran.wordpress.com

سایت سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)
http://www.rahekargar.net

سایت احترام آزادی
https://ehterameazadi.blogspot.com

وبلاگ اندیشه
http://andishegbg.blogspot.se

وبلاگ اخگر
https://amadornavidi.wordpress.com

سایت مجید مشیدی
http://m-moshayedi.com

سایت روشنگری
http://roshangari.info

سایت برای آزادی
http://barayeazadi.com

سایت گزارشگران
http://www.gozareshgar.com
————————————————

امضا ها ادامه دارد:

در صورت موافقت امضاء پشتیبانی خود را برای لیست دوم ، به آدرس زیر ارسال دارید
Fara Khan <farakhan062018@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.