مهدی معصوم‌بیگی «اختلاط دانشجویان» و «نشستن روی نیمکت ها» را «انگیزه برای ارتکاب به گناه» در محیط دانشگاه دانست

محبت نیوز:
فرمانده انتظامی استان اصفهان در این باره گفت:‌«وضوع اختلاط دانشجویان در محیط درس و محوطه وفضای باز و نشستن روی نیمکت‌هایی که در فصای آزاد برای مطالعه قرارداده می شود انگیزه و سببی برای ارتکاب گناه است».
به نقل از توانا، گفتنی است که به تازگی دانشگاه آزاد نیز طی یک بیانیه پوشیدن لباس راحتی دختران در خوابگاه را ممنوع کرد و همچنین پسران نیز بنا به این آیین نامه حق ندارند لباسی بپوشند که آستین کوتاه دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.