دو گفتگو با مهرداد درویش پور درباره اعتصاب سراسری معلمان و موانع شکل گیری اتحادیه های سراسری

گفتگوی صفحه دو  بی بی سی با مهرداد درویش پور و حسین قاضیان در نیمه دو م برنامه از دقیقه ۳۱
www.bbc.com/persian/bbc_persian_tv/tv_programmes/w13xttnj

گفتگوی رضا گوهرزاد  در برنامه پویش با مهرداد درویش پور در ۳۰ دقیقه نخست

https://vimeo.com/296331609

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.