خامنه‌ای از ورزشکاران ایران خواست که با حریفان اسرائیلی رقابت نکنند

خامنه‌ای خطاب به ورزشکاران کشور گفت : مبادا در نتیجۀ خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی، “تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی بشوید.” ….


علی خامنه‌ای در جمع ورزشکاران مدال‌آور کشور

رادیوفرانسه:
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با جمعی از ورزشکاران مدال آور کشور از آنان خواست که در رقابت های بین المللی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند. او خطاب به ورزشکاران کشور گفت که رقابت با ورزشکاران اسرائیلی به منزله “خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای استکبار” است که از نگاه رهبر حکومت اسلامی ایران “مایه افتخار نیست.” رهبر حکومت اسلامی ایران سپس خطاب به ورزشکاران کشور گفت : مبادا در نتیجۀ خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی، “تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی بشوید.”

او گفت که مخالفان ارزش های جمهوری اسلامی نمی توانند کاری از پیش ببرند و در اثبات این مدعا به اقدام کشتی گیر ایرانی علیرضا کریمی اشاره کرد که برای خودداری از رویارویی با حریف اسرائیلی خود، عمداً کشتی را به حریف روس باخت و “شکست را پذیرفت.” علی خامنه ای سپس تأکید کرد که برغم تهدیدهای فدراسیون جهانی کشتی، علیرضا کریمی توانست در مسابقات امسال شرکت کرده و قهرمان شود. علی خامنه ای همچنین یادآوری کرد که جمهوری اسلامی ایران از آغاز تأسیس خود در مسابقات ورزشی با نمایندگان اسرائیل شرکت نکرده و نخواهد کرد و کاری که برای نمونه علیرضا کریمی پارسال انجام داد مصداق “قهرمانی واقعی” است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.