محمود طوقی: فرقه دموکرات (بخش سوم)، فیل های ایرانی

مردان سیاست ایرانى را در فاصلۀ دو سلسلۀ قاجار و پهلوى از نظر گرایش سیاسى دست‌کم به پنج دسته مى‏توان تقسیم کرد. که ما آن‏را فیل‏هاى ایرانى نام نهاده‏ ایم: آنگلوفیل‏ ها، روسوفیل‏ ها، آلمانوفیل‏ ها، امریکانوفیل‏ ها و ایرانوفیل‏ ها. ….

———————————————————-

فیل‏ هاى ایرانى
مردان سیاست ایرانى را در فاصلۀ دو سلسلۀ قاجار و پهلوى از نظر گرایش سیاسى دست‌کم به پنج دسته مى‏توان تقسیم کرد. که ما آن‏را فیل‏ هاى ایرانى نام نهاده‏ ایم:

۱- آنگلوفیل ‏ها
آنگلوفیل‏ ها یا دوستداران و طرفداران انگلیس (فیل در زبان انگلیسى به معناى  دوستدار است) که وابستگى‏ هاى فکرى، سیاسى و مالى به انگلیس‏ ها داشتند و در پى آن بودند که سمت و سوى روابط سیاسى ـ اقتصادى ایران به طرف انگلیس باشد. به ‎ارتباطات پنهانى و عامل بودن یا نبودن آن‏ها کارى نداریم. از آنگلوفیل‏ هاى معروف مى‏توان وثوق‏ الدوله، نصرت‏ الدوله و سیدضیاالدین طباطبایى را نام برد.

۲- روسوفیل‏ ها
در مقابل آنگلوفیل‏ ها طرفداران روسیۀ تزارى بودند. بعد از دو شکست بزرگ ایران عهدنامۀ گلستان و ترکمن‏چاى، روس‏ها تعهد کردند از سلطنت در خانوادۀ عباس میرزا پشتیبانى کنند. پس روس‏ها دست بالایى در سیاست، اقتصاد و ارتش ایران پیدا کردند.

۳- آلمانوفیل‏ ها
کسانى بودند که فکر مى‏ کردند راه نجات ایران از دست دو سیاست استعمارى انگلیس و روس نزدیکى با آلمان است که در ایران منافع استعمارى ندارد. کلنل پسیان و میرزا کوچک خان از این دسته ‏اند.

۴- امریکانوفیل‏ ها
این گرایش بعد از جنگ جهانى دوم قدرت گرفت و طرفداران این گرایش بر این باور بودند که امریکا به علت فاصلۀ جغرافیایی زیاد از ایران، نمى‏ تواند مقاصد استعمارى در این کشور داشته باشد؛ لذا طرفدار دخالت امریکا در سیاست و اقتصاد ایران بودند. ملک‏ الشعراى بهار رجل ملى و احمد قوام از جملۀ این افراد بودند.

۵- ایرانوفیل‏ ها
ملیون ایران بودند ایرانیان بر این باور بودند که راه فلاح و صلاح کشور، استقلال از تمامى بلوک‏هاى جهانى است.

این تقسیم‏بندى هرچند تقسیم ‏بندى دقیق و مُتقنى نیست، اما براى درک مواضع رجال سیاسى ایران بى‏فایده نیست.

انتخاب قوام به نخست‏وزیرى

نخست‏وزیرى قوام زمانى مطرح شد که تلاش دولت حکیمى براى رفتن به مسکو و استمداد از انگلیس و امریکا و شکایت ایران در سازمان ملل از شوروى به خاطر تخلیه نکردن ایران و دخالت در امور داخلى ایران به جایى نرسیده بود. ………

———————————————————-

لطفا ادامه مقاله را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://lajvar.se/pdf/ferghe-demokrat-3.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.