عضو شورای شهر تهران: طبیعت ایران در حال از بین رفتن است

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر مشکلات کم آبی در ایران گفت: “طبیعت ایران در حال از بین رفتن است. با کسی تعارف نداریم؛ زاینده رود و چشمه علی (در جنوب تهران) خشک شدند و کارون در معرض آسیب قرار دارد.” ….

به گزارش ایرنا، آقای مسجد جامعی اضافه کرد: “چرا از مترو برای خشک شدن چشمه علی شکایت نمی‌شود در حالی که باید از تمام کسانی که باعث از بین رفتن آثار ایران می‌شوند، شکایت شود.”
عضو شورای شهر تهران با اشاره به تابلوی خطر مرگ در کنار بستر خشک زاینده رود افزود: “مرگ ناشی از خشک شدن زاینده رود به مراتب سخت‌تر از خفگی در آب زاینده رود است که تابلوی آن از گذشته در کنار زاینده رود باقیمانده است.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.