موج تغییر «نام خانوادگی» آقازاده ها

پس از حساسیت ویژه مردم و رسانه‌ها نسبت به فرزندان مسئولین و ژن‌های خوب، اکنون برخی فرزندان مسئولان و نزدیکان آنان با تغییر نام خانوادگی خود، انتساب به نام خانودگی قبلی را به کلی منکر می‌شوند و از این طریق افکار عمومی را فریب می دهند. ….

—————————————————

سایت خورنا در خوزستان از موج تغییر «نام خانوادگی» برخی آقازاده‌ها، بستگان مسئولان و ژن‌های خوب خبر داده و نوشته‌ است: پس از حساسیت ویژه مردم و رسانه‌ها نسبت به فرزندان مسئولین و ژن‌های خوب، اکنون برخی فرزندان مسئولان و نزدیکان آنان با تغییر نام خانوادگی خود، انتساب به نام خانودگی قبلی را به کلی منکر می‌شوند و از این طریق افکار عمومی را فریب می دهند.

از جمله «معاون مدیرکل یکی از دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان» در چند وقت اخیر نام خانوادگی خود را تغییر داده تا انتساب خود به یکی از نمایندگان استان خوزستان را تکذیب کند.
هم چنین فرزند یکی از رؤسای سازمان‌های استان خوزستان هم نام خانوادگی خود را تغییر داده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.