گفتگوی ستایش رستگار با “م. ساقی”، شاعر و پژوهشگر

ایران عزیز ما  لحظه به لحظه در حال ویرانتر شدن است و این بسیار دردناک و غم انگیز است بخصوص که عاملان آن عده ای بیمار مذهبی هستند که با فریب و کشتار و شکنجه ی مردم، در حال غارت و چپاول و بر باد دادن هست و نیست آنان هستند.
و اما مسئولیت ما. واژه ی مسؤلیت بار سنگینی دارد و به دوش گرفتن مسؤلیت اگر پای منافع مشترک و ملی در میان باشد بسیار شیرین و دلپذیر است. به باور من هیچ کاری واجب تر و مهمتر از به زیرکشیدن هرچه زودتر سردمداران و مزدوران جمهوری اسلامی نیست و این مهمترین مسئولیت در شرایط کنونی است!. ….

—————————————————–

«خمینی با دروغ و زدوبند با جان اف کندی و سپس کارتر، شاه را جانشین شد و گمان میکرد که با جنگ و صدور تروریسم می تواند بعد از فتح عراق، پادشاهی عربستان را  جارو کند و اسرائیل را به تسلیم وادارد و خود کلیددار کعبه و اورشلیم شود. این ماجراجویی بعد از مرگ او توسط علی خامنه ای و با حمایت روسیه به قیمت ویرانی سوریه و یمن بعد از عراق ادامه یافت و رژیم بهای آن را از جیب شخصی آیت الله های حوزه علمیه که نمی پردازد، حراج ذخایر ملی ایران توسط سردمداران حاکم در چهل سال گذشته آتش این جنگ طلبی و صدور تروریسم را شعله ور نگهداشته است».

715
قاچاق خاک، گیاهان دارویی و پرندگان در جمهوری اسلامی

——————–

ادامه گفت وگو را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://lajvar.se/pdf/m-saghi.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.