تکذیب شایعه دیدار رضا شهابی با وزیر کار

اینجانب صراحتا اعلام می کنم تاکنون با هیچ یک از وزرای کار دیداری نداشته ام و تاکید می کنم  مشخصا در دوران گذراندن زندان و نیز پیش و پس از سفر به ژنو برای دیدار با مسئولان سازمان جهانی کار و نیز در خلال نشست ها و دیدار و گفتگوها با اتحادیه های کارگری در اروپا، و هیچ وقت دیگری، هیچ دیداری با وزیر وقت، علی ربیعی (یا سرپرست یا وزرای پیشین این وزارتخانه) انجام نداده ام. ….

—————————————————

تکذیب شایعه دیدار رضا شهابی با وزیر کار

چندی است که شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر ( دیدار رضا شهابی با وزیر کار) منتشر شده است. آنچه بسیار مشخص است این است که افراد و جریاناتی که قصد تخریب فعالان پیشرو در سندیکای کارگران شرکت واحد را دارند هر کدام به نحوی به این شایعه دامن زده اند. برای آگاهان معلوم است که از نشر این گونه شایعات به گونه ای فریبکارانه و به قصد ایجاد تشکیک نسبت به فعالیت های حق طلبانه سندیکا و آنهم در برهه ای که توطئه ی” پروژه سندیکای سازی دولتی در جریان می باشد” قرار است، کدام افراد و جریانات بهره برداری کنند.

اینجانب صراحتا اعلام می کنم تاکنون با هیچ یک از وزرای کار دیداری نداشته ام و تاکید می کنم  مشخصا در دوران گذراندن زندان و نیز پیش و پس از سفر به ژنو برای دیدار با مسئولان سازمان جهانی کار و نیز در خلال نشست ها و دیدار و گفتگوها با اتحادیه های کارگری در اروپا، و هیچ وقت دیگری، هیچ دیداری با وزیر وقت، علی ربیعی (یا سرپرست یا وزرای پیشین این وزارتخانه) انجام نداده ام. بدیهی است همکارانم در سندیکای کارگران شرکت واحد، حق خود می دانند که در راستای دفاع از حقوق و مطالبات کارگری نامه های اعتراضی به مقامات مربوطه اعم از شورای حل اختلاف، هیات تشخیص، ادارات کار شهرستان و استان، وزارت کار و نیز نهادهای جهانی ارسال کنند؛ و در این راستا نامه هایی خطاب به وزیر و دیگر مسئولان وزارت کار در رابطه با بازگشت بکار کارگران اخراجی، افزایش دستمزد کارگران، اعتراض به تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران شرکت واحد و…. در دبیر خانه آن وزارت خانه ثبت شده است.

عملکرد سندیکای کارگران شرکت واحد در استقلال از دولت و کارفرما و دفاع از مطالبات کارگران شفاف ترین و دقیق ترین پاسخ به شایعه سازان و آشکار کننده ی اهدافشان از تخریب علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می باشد. در پایان از عزیزانی که همیشه حامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اینجانب رضا شهابی بوده اند؛ تشکر می کنم.

رضا شهابی
عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
یکم شهریور ماه ۱۳۹۷
————————————————————-

https://t.me/vahedsyndica/2290

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.