درخواست گروهی از فعالین جنبش زنان از هموطنان برای امضا درجهت محکوم کردن کنوانسیون دریای خزر!

ما گروهی از زنان ایرانی بنا بر احساس مسئولیت خود نسبت به سرنوشت فرزندانمان ونسلهای آینده، مخالفت عمیق خود را با این قرار داد ضد ملی اعلام کرده و از هموطنان خود میخواهیم با امضا این بیانیه مخالفت خود را با این قرار داد ننگین ابراز نمایند. ما از نمایندگان مجلس مصرا میخواهیم به هر نحوممکن از تصویب مفاد این قرارداد خود داری نمایند. ابراز اعتراض و مخالفت با این قرارداد در درون و بیرون کشور، اکنون وظیفه مبرم هرایرانی میهن دوست است. ….

———————————————————–

امضا کنوانسیون جدید دریای خزر در آینده غیر قابل تغییر است!

هموطنان گرامی،
حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ یکشنبه۲۱ مرداد۱۳۹۷ (۱۲ اوت ۲۰۱۸ میلادی) در اکتای قرقیزستان، قرارداد ننگین واگذاری سهم بیشتری از دریای خزر به سه کشور همسایه آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان، با نقش وسهم بیشتر روسیه را امضا کرده و گامی فاجعه بار در جهت تجزیه کشور و بر علیه حاکمیت ملی بر بخشی از آبهایی سرزمین ما با منابعی غنی از گاز، نفت و آبزیان دریایی برداشته است. تاریخ به ما میگوید زمانی که حاکمان مستبد وقت بر اثر شکست سیاستهای ضد ملی خود، در موقعیتی ضعیف قرار میگیرند، بیش از هر زمان دیگری برای حفظ بقاء خود، مستعد خیانت به کشور بوده و ممکن است بخشی از کشور را به کانونهای قدرت در منطقه واگذار کنند. امروز رهبری جمهوری اسلامی به دلیل سیاستهای نادرست خود در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دچار بحرانهای شدید سیاسی و اقتصادی گشته وبرای حفظ سلطه حکومت فقهی بر کشور، تن به از دست رفتن بخشی از کشور و پذیرش سیادت روسیه داده است.

ما گروهی از زنان ایرانی بنا بر احساس مسئولیت خود نسبت به سرنوشت فرزندانمان ونسلهای آینده، مخالفت عمیق خود را با این قرار داد ضد ملی اعلام کرده و از هموطنان خود میخواهیم با امضا این بیانیه مخالفت خود را با این قرار داد ننگین ابراز نمایند. ما از نمایندگان مجلس مصرا میخواهیم به هر نحوممکن از تصویب مفاد این قرارداد خود داری نمایند. ابراز اعتراض و مخالفت با این قرارداد در درون و بیرون کشور، اکنون وظیفه مبرم هرایرانی میهن دوست است. باید همه زنان و مردان ایرانی که چهاردهه گذشته برای دست یابی به حقوق حقه خود مبارزه ای توقف ناپذیر را پیش برده اند، اکنون نیز دوش به دوش یکدیگر، پرچم دفاع از حق حاکمیت ملی بر آبهای خزر را بر افراشته و بر علیه از دست دادن سهم به رسمیت شناخته و مسلم کشور ایران بر دریای خزر، در همه اشکال مدنی ممکن برپا خیزند.

آینده آزاد، آوا رها، بانوصابری، پری سیما نیلسون، توران آبادان، فتحیه زرکش یزدی، فریبا داودی مهاجر، فرحناز عمادی، فرزانه اردشیری، رضوان مقدم، سحر دلشاد دیناروند، شهلا بهاردوست، شهلا عبقری، شیدا حقیفت، طاهره صادقی، لیلی گلزار، مهرنوش خرسند، منیژه ناظم، مهناز علایی، ناهید حسینی، ناهید دلنواز، نرگس کرمانشاهی، مژگان راد، ویکتوریا آزاد.

پشتیبانان:
وحید داوود پور، حسین داوود پور، معصومه رفیعی، رقیه هویت، فاطمه هویت، صدیقه هویت، غلامرضا حقی، نجمه رحمانی، سبحان رحمانی، کیوان پور تقی، سولماز پورتقی، جلال هویت، زهرا هویت، علی یعغوبی، طیبه براری، مریم نصرتی، نیلوفر رها، محمود کیا، هادی صالحی، علی محمودی، علی محمدخانی، فاطمه حاصل خواه، طیبه کریمی ، حسین امیرزاده، معصوم امیرزاده، عاطفه شاد مهری، زهره توتشامی، دنیا سیمایی، گلی دانش، ب. حیدری، نوید جیلو، مریم دلنواز، گیتی علیزاده،مهرانگیز ارزانی، خلیل نیا، آرش صادقی، حسن علیجانی، آیدا همدانی، سید محمد همدانی، محسن احمدی، مصطفی شریف، احمد عاطفی نیا، منوچهر یادگاری، سید مجید شریفی، طیبه برادری، علی محمودی، علی محمد خانی، موسی خسرو نژاد، فرشته زمانیان، مسعود فتاح زاده، نسرین، ناقدی، بهرام ناقدی، شوکت صفاریان طوسی، طیبه جعفرنیا، محمد حسین مرادی، مهدیه کرد احمدی، مصطفی ناقدی، علیرضا ناقدی، آرش دارایی، یوسف سلماسی، فاطمه اسماعیلی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.