گزارشگران بدون مرز: آزار سایبری خبرنگاران یک پدیدۀ جهانی است

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که اعمال فشار بر خبرنگاران و آزار و ارعاب آنان از طریق اینترنت در سطح جهانی گسترش یافته است. هدف اصلی این آزارها معمولاً ساکت کردن خبرنگاران است. این پدیده حتی در کشورهای دموکراتیک هم افزایش داشته است. ….

———————————————————

رادیوفرانسه:
در گزارش مشروحی که در سایت گزارشگران بدون مرز منتشر شده آمده است که اعمال فشار سایبری علیه خبرنگاران آسان‌تر و رایج‌تر از همیشه شده است. این سازمان که برای تهیۀ گزارش اخیر ٣٢ کشور را طی شش ماه زیر نظر داشته معتقد است که فشار و آزار سایبری یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه آزادی مطبوعات است.

نه تنها دولت‌هایی چون ایران، چین، روسیه، هند، ترکیه، ویتنام و الجزایر دست به این اقدامات می‌زنند که حتی در کشورهای دموکراتیک هم برخی گروه‌ها یا تشکلات سیاسی به تهدید و ارعاب و آزار اقدام می‌کنند. گاه نیز برخی افراد با مقاصد شخصی و یا متأثر از اعتقادات افراطی، تهدید، تحقیر و دشنام‌گویی را علیه یک خبرنگار آغاز می‌کنند. در برخی موارد نیز دولت‌ها به طور غیرمستقیم لشکری از “مزدوران سایبری” (Trolls) را مأمور می‌کنند تا از طریق شبکه‌های اجتماعی فرد مورد نظر را هدف قرار دهند. اما تقریباً در همۀ موارد، هدف و خواستۀ اصلی مهاجمان سایبری ساکت کردن خبرنگار است. در این میان خبرنگارانی که موضوعات حساس را پیگیری می‌کنند و به تحقیق و کاوش می‌پردازند، بیشتر هدف حمله قرار می‌گیرند.

سازمان گزارشگران بدون مرز به این نتیجه رسیده که به طور کلی خبرنگاران زن بیشتر تحت فشار و آزار سایبری هستند. دشنام یا تهدیدهای جنسی، یکی از رایج‌ترین ابزار آزار زنان خبرنگار است.
گذشته از تهدید و ارعاب و دشنام، ترویج خبرهای دروغ پیرامون زندگی خصوصی یا حرفه‌ای شخص نیز یکی از راه‌های متداول آزار سایبری است. در پایان این گزارش، علاوه بر توصیه‌هایی برای مقابله با آزار سایبری، سازمان گزارشگرن بدون مرز فهرستی غنی و پرنکته از انواع حملات و تله‌های سایبری تهیه کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.