اظهارات وزیر دفاع ایران درباره مواجهه جمهوری اسلامی با “فشار از بیرون و فروپاشی از درون”

امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ایران روز سه‌شنبه ۱۰ ژوئیه/ نوزدهم تیر در سخنانی استراتژی “فشار از بیرون و فروپاشی از درون” را از تاکتیک‌های “دشمنان” علیه جمهوری اسلامی عنوان کرد که به گفته وی “برخی عناصر خودفروخته” نیز از آن حمایت می‌کنند. ….
رادیوفرانسه:
به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر دفاع ایران در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع گفته که  “برخی عناصر خودفروخته” که به گفته وی شامل “منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و اپوزیسیون داخلی و خارجی” می‌شود، با حمایت مالی برخی دولت‌های “سرسپرده” منطقه و نقشه و برنامه‌ریزی آمریکاو  اسرائیل و “سایر دولت‌های استکباری” در راستای استراتژی “فشار از بیرون و فروپاشی از درون” حرکت می‌کنند. به گفته وی این “عناصر” از “هر ابزاری” در فضای واقعی و مجازی برای “تخریب” باور و اعتماد و اعتقاد مردم نسبت به جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

امیر حاتمی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع متعدد دارد و “با تحریم متوقف نمی‌شود” در ادامه گفت که به همین دلیل “آمریکائی‌ها” تاکتیک “ایجاد فاصله بین مردم و نظام” را به عنوان “روش مهندسی‌شده ضربه به نظام اسلامی” برگزیدند. به گفته وزیر دفاع ایران، “دشمن” پس از ناامیدی از اقدام نظامی و توانمندی‌های دفاعی به ویژه “قابلیت‌های دفاع راهبردی” ایران، اکنون تاکتیک خود را بر محور “فشار اقتصادی و القاء نارضایتی عمومی” به کار بسته و متمرکز کرده است. وی همچنین تحریم و تهدیدات مالی را قابل تبدیل به یک “فرصت” خوانده که باعث خوداتکائی و خودکفائی می‌شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.