نیمی از شهرداری ها رو به ورشکستگی اند

نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها گفت: به دلیل بعضی سیاست های اشتباه، بیش از نیمی از شهرداری ها در کشور رو به ورشکستگی هستند. ….

ایرنا:
محمد صالحی دارانی گفت: پس از چند سال کار و تلاش شاهدیم که از اختیار شوراها توسط دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه کاسته می شود.
این عضو شورای عالی استانها افزود: فشار دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه های شورا، کاستن بودجه آن توسط مجلس، قوانین غیرکارشناسی نمایندگان مجلس مانند قانون بیمه کارگر و بدهی سنگین هزاران میلیارد تومانی دولت به شهرداری ها، شاهدی بر این واقعیتهاست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.