نامه سرگشاده زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث به مردم ایران: موکلم به شدت شکنجه شده

نامه سرگشاده زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث به مردم ایران: راننده اتوبوس یک مرد جوان بوده. چرا فیلمی از دوربین‌های محل وجود ندارد؟ موکلم به شدت شکنجه شده. ….

پیک ایران:
ملت شریف ایران؛ اگاه باشید که همانطور که در متن لایحه اعاده دادرسی داده شده به دیوانعالی کشور نیز منتشر شده است، ما شاهدان جدیدی داریم که حاضر به شهادت شده‌اند که راننده اتوبوس را دیده‌اند و او یک مرد جوان بوده!
این درحالی‌ست که هیچ شاهد و فیلمی دال بر اینکه محمد ثلاث پشت اتوبوس بوده وجود ندارد. همچنین حتی از اتوبوس انگشت‌نگاری هم نشده که مدرکی وجود داشته باشد او گناهکار است.

برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان، به جای آنکه بازسازی صحنه جرم در محل وقوع حادثه و با حضور متهم و وکیل او و شهود ماجرا و پرسنل ناجا برگزار شود، بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل او و شهود ماجرا و در محل اگاهی شاپور انجام شده! آخر چطور ممکن است بازسازی صحنه جرم کنیم بدون حضور متهم؟ بر مبنای تصورات و توهمات‌تان بازسازی کرده‌اید؟

با وجود تعداد زیادی دوربین در محل حادثه چرا هیچ‌کدام از فیلم دوربین‌های محل وجود ندارد؟ چرا هیچ شاهدی حتی از پرسنل ناجا حاضر نشد شهادت دهد او پشت فرمان اتوبوس بوده؟ مگر ادعا نکرده‌اید او را از پشت فرمان اتوبوس پایین آورده‌اید؟ پس کجایند آن ماموران که شهادت دهند او پشت فرمان اتوبوس بوده؟ اگر ادله شما محکم بود چرا از اعاده دادرسی او هراس دارید؟ حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق هر انسانی است.

محمد ثلاث براثر ضربات شدید باتوم تقریبا نابینا شده! به گفته او پس از اینکه در دادگاه اول اتهام را رد کرده در آگاهی او را تا سرحد مرگ زدند و شکنجه کردند و انگشتان دستش را شکستند؛ روی سرش با پوتین ایستادند و دنده‌هایش را شکستند! این چه اسلام و عدالتی است؟ او بارها گفته مرا به پزشکی قانونی ببرید و معاینه کنید. تا مشخص شود شکنجه شده‌ام یا خیر و مردم دنیا بداند چطور اعتراف می‌گیرید!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.