‘کاهش’ خرید یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران

خبرگزاری رویترز گزارش داده که یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران، پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، واردات از ایران را کاهش می دهد. ….

بی بی سی:

رویترز به نقل از منابع آگاه گفته شرکت “نایارا انرژی” – مستقر در هند – واردات نفت از ایران را تا نصف کاهش می دهد و به سه تا چهار میلیون بشکه در ماه می رساند.

در خبری دیگر، همین خبرگزاری گزارش داده که شرکت آلمانی “هاپاگ-لوید” – یکی از دو خط خدمات انتقال بار از کشتی به بندر را برای ایران متوقف کرده است. بنابر این گزارش، این شرکت درباره ادامه فعالیت خط دوم هم تا پنج ماه دیگر تصمیم می گیرد؛ پیش از پایان مهلت آمریکا به شرکتهای خارجی برای توقف همکاری با ایران.

آمریکا پس از خروج از برجام، به شرکتهای خارجی سه تا شش ماه فرصت داد بعضی از خدمات به ایران را متوقف کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.