دادستان کل جمهوری اسلامی: توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود

محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است: “مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.” ….

اخیرأ شش وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده بودند.
منتظری گفته است: “توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.”

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.