روزشمار کارگری هفته، گردآورنده: امیرجواهری لنگرودی

شماره ۳، جمعه ۱۷فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۶ آوریل ۲۰۱۸ ….
478

روزشمار کارگری هفته، گردآورنده

امیرجواهری لنگرودی
haftegi.kargari@gmail.com

جمعه به جمعه ، نو به نو !

در راهپیمایی روز جمعه ۴۲ فروردین ۷۹۳۱ برابر با ۷۹ آوریل ۴۱۷۲ ،کشاورزان شرق اصفهان در خوراسگان، زنان شرکت کننده در راهپیمایی، یکپارچه شعار می دادند: دشمن ما همین جاست/ الکی میگن آمریکاست.

با نگاهی به اخبار روزشمار هفته،جمعه به جمعه (۷۱ تا ۴۲ فروردین) با موج گسترده اعتراضات و تجمعات شهری و روستایی ، اعتراضات علیه بیکاری و اخراج ، ناامنی شغلی، رکود و فروپاشی صنایع در کشور روبرو هستیم . در خبرها و گزارش های کارگری، هفته یاد شده ؛ در کنار اخبار اعتراضات کارگری ، پنج شاخص اصلی موقعیت کنونی مبارزات را بازتاب می دهند. درروزشمار هفته ، حجم خبرهای مربوط ۷- به بیکاری و اخراج،تعطیلی واحد های تولیدی ۴- حقوق های دریافت نشده ، ۹- موضوع آب روستائیان ۲- حوادث حین کار و ۵- وضعیت فعالان اجتماعی در زندان ها بیشتر شده است.

جهت مطالعه “روزشمار کارگری هفته” به لینک زیر مراجعه کنید:
http://lajvar.se/pdf/rozshomar-kargari-3.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.