فرانسه وارد اعتصابی گسترده می‌شود

به دعوت سندیکاهای فرانسه، از فردا سه شنبه سوم آوریل کارکنان شرکت ملی راه آهن سراسری این کشور اعتصابی گسترده را آغاز می کنند. سندیکاها اعلام کرده اند که در صورت نیاز این اعتصاب تا ژوئن آینده به مدت ٣۶ روز ادامه خواهد یافت. علت این اعتصاب مخالفت سندیکاها با تدابیری است که دولت فرانسه قصد دارد برای نوسازی راه آهن این کشور به اجرا بگذارد. ….


رادیوفرانسه:
به دعوت سندیکاهای فرانسه، از فردا سه شنبه سوم آوریل کارکنان شرکت ملی راه آهن سراسری این کشور اعتصابی گسترده را آغاز می کنند. سندیکاها اعلام کرده اند که در صورت نیاز این اعتصاب تا ژوئن آینده به مدت ٣۶ روز ادامه خواهد یافت. علت این اعتصاب مخالفت سندیکاها با تدابیری است که دولت فرانسه قصد دارد برای نوسازی راه آهن این کشور به اجرا بگذارد. از جملۀ این تصمیم ها حذف امتیازات ویژه کارکنان راه آهن در استخدام های آتی و گشایش رقابت میان شرکت های خصوصی و شرکت ملی راه آهن فرانسه است. دولت فرانسه مدعی است که هزینۀ راه آهن این کشور ٣٠ درصد بیشتر از دیگر جاها است.

سندیکاهای کارگری فرانسه می گویند که تدابیر دولت به نابودی خدمات عمومی در راه آهن می انجامد بی آنکه مشکلات این شرکت از جمله بدهی های هنگفت و نارسایی های آن را برطرف کند.

مدیریت شرکت ملی راه آهن فرانسه پیش بینی کرده است که فردا سه شنبه آوریل ۹٠ درصد قطارهای سریع السیر این کشور از جایشان تکان نخواهند کرد. اعتصاب شامل قطارهای بین المللی فرانسه نیز می شود. به گفتۀ شرکت ملی راه آهن فرانسه هیچ قطاری این کشور را به مقصد اسپانیا، ایتالیا و سوئیس ترک نخواهد کرد، اما، دیگر قطارهای بین المللی به مقصد بریتانیا، بلژیک و هلند تقریباً به طور عادی به کار خود ادامه خواهند داد.

برای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر فرانسوی فردا و هفته های آینده بسیار دشوار خواهند بود. رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، که وعدۀ انجام اصلاحات اساسی در فرانسه را داده از خلال اعتصاب کارکنان شرکت ملی راه آهن فرانسه برای اولین بار با مقاومت حقوق بگیران این کشور در مقابل این اصلاحات روبرو شده است.

سندیکاها فرانسه نیز معتقدند که سرانجام اعتصاب شرکت ملی راه آهن فرانسه بر دیگر طرح های اصلاحی دولت به ویژه در خصوص کارمندان و بازنشستگان اثر خواهد گذاشت. فیلیپ مارتینز، رهبر نخستین سندیکای کارگری فرانسه، “ث‌.ژ.ت”، خواستار اتحاد همۀ بخش های جامعه اعم از کارگران، کارمندان، دانشجویان و بازنشستگان و به ویژه کارکنان بخش انرژی شده است. قرار است فردا به طور همزمان کارکنان شرکت هواپیمایی “ایرفرانس” که خواستار افزایش شش درصدی دستمزدها هستند دست به اعتصاب بزنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.