افشاگری سعید قاسمی در مورد صید آزادانه چینی ها در دریای قشم و جاسک

افشاگری سعید قاسمی در مورد صید آزادانه چینی ها در دریای قشم و جاسک به لطف قرادادهای محرمانه سپاه با چین و بی کاری جوانان بومی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.