فراخوان آکسیون به مناسبت روز جهانی زن و در حمایت از مبارزات زنان ایران و دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری در بروکسل است

زمان: پنجشنبه هشت مارس ۲۰۱۸ ساعت ۱۵
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل ….

———————————————————-

فراخوان آکسیون به مناسبت روز جهانی زن و در حمایت از مبارزات زنان ایران و دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری در بروکسل است

زمان: پنجشنبه هشت مارس ۲۰۱۸ ساعت ۱۵
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

بعد از این آکسیون به همراه زنان دیگر تشکلات به سمت مرکز شهر راهپیمایی خواهیم کرد

https://www.facebook.com/events/1776043406034457/?active_tab=discussion

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)
(واحد بلژیک)
————————————
۸mars.com
belgium@8mars.com
youtube.com/8marsorg
facebook.com/8marsorg

364

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.