تجمع مجدد کارگران هفت تپه

امروز شنبه، تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه و کارگران بخش کشاورزی. ….

کارگران بازنشسته نزدیک به یک سال که در انتظار سنوات خود هستند اما تاکنون سنوات آنها پرداخت نشده است. این در حالی است که هیچ  کدام از مسئولین شرکت جوابگوی کارگران نمی باشند.
همچنین کارگران روز مزد بخش کشاورزی  امروز به علت پرداخت نشدن دستمزد آذر ماه دست از کار کشیده ودر محوطه شرکت دست به اعتصاب زده اند.
تعداد این کارگران بیش از ۲۰۰ نفر میباشند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.