نسرین ستوده: شاپرک شجری‌زاده که به سبب اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شد، بگفتۀ خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است

شاپرک شجری‌زاده بنوشتۀ خواهر خود فردی «آرام، پیگیر و از زندگی دوگانه بیزار است» و همواره «به حجاب اجباری اعتراض» داشته است. ….


شاپرک شجری‌زاده، که چهارشنبه ٢ اسفند/ ٢١ فوریه ٢٠۱٨ برای اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را از سربرداشت، بگفتۀ خود در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دارد.

رادیوفرانسه:
“شاپرک شجری‌زاده”، بانوئی که در ایران برای اعتراض به حجاب اجباری، چهارشنبه ٢ اسفند/ ٢١ فوریه روسری خود را از سربرداشت، بگفتۀ خود در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وی که همان روز در قیطریۀ تهران بازداشت شد مادر فرزندی خردسال است.

شاپرک شجری‌زاده بنوشتۀ خواهر خود فردی «آرام، پیگیر و از زندگی دوگانه بیزار است» و همواره «به حجاب اجباری اعتراض» داشته است.

شاپرک شجری‌زاده بگفتۀ نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل‌ مدافع وی، «همۀ مسائل را از قبل پیش‌بینی کرده بود». او حدود دو هفته پیش از افراشتن شال سفید بر بالای چوب و بازداشت پس از آن بدفتر نسرین ستوده مراجعه و از وی خواسته بود وکالت او را «در صورت بازداشت بر عهده بگیرد».

نسرین ستوده می‌گوید: «در آن زمان [خانم شاپرک شجری زاده] پیاپی از طریق صفحات مجازی مورد تهدید قرار می‌گرفتند و به همین دلیل طبعاً نگران بودند».

شاپرک شجری‌زاده که چهارشنبه، در پی اعتراض خود به حجاب اجباری دستگیر گردید، بگفتۀ نسرین ستوده «در مراجعات خانواده به آنان اظهار کرده که در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از برخی سخنان مأموران چنین دریافته که پروندۀ او قرار است به دادسرای امنیت ارجاع شود».

نسرین ستوده در بارۀ خانم جوان دیگری که روز ٣ اسفند در خیابان انقلاب روسری از سر برداشت، می‌گوید: «شاهدان عینی [به وی] اظهار کرده‌اند که آن خانم پس از اینکه بطرز وحشیانه‌ای توسط پلیس به زمین پرت می‌شود، بازداشت شده است».

نسرین ستوده می‌گوید در این زمینه «من اولاً نسبت به ضرب و شتم زنانی که جز آزادی پوشش چیز دیگری را درخواست نکرده‌اند هشدار می‌دهم و ثانیاً [اعلام می‌کنم] که «سوء استفادۀ مقامات در زمان بازداشت و جرح و ضرب قطعاً تخلف جزائی محسوب می‌شود و قابل تعقیب است».
وی [بنا بر وظیفۀ حرفه‌ای خود] در این زمینه هشدار می‌دهد و یادآوری می‌کند که «حق شکایت کسانی که با آنان در دورۀ بازداشت چنین رفتاری صورت گیرد، محفوظ است».

جنبش چهارشنبه سفید و زنان خیابان انقلاب از هفته‌ها پیش یکی از موضوعات مورد توجه جامعۀ مدنی در ایران و نیز گفتگوهای فراوان بر روی شبکه‌های اجتماعی است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.