اعتصاب کارگران #نیشکر_هفت_تپه

امروز چهارشنبه، کارگران روز مزد  هفت تپه به همراه کارگران نی بر،  به دلیل پرداخت نشدن  مطالبات خود دست از کار  کشیدند. مطالبه کارگران دریافت دستمزد آذر ماه می باشد. ….

طبق این گزارش کارگران از ورود ماشین های حامل نیشکر به کارخانه جلوگیری می کنند.
کارگران بارها بیان کرده اند که  شرایط معیشتی مناسبی ندارند و اوضاع بسیار اسفناک می باشد. کارگران که می بایست در این ماه، عیدی و پاداش نوروز را دریافت می کردند تا بتوانند حداقل مایحتاج فرا رسیدن سال نو را جشن بگیرند ، اما هنوز حقوق آذر ماه را هم دریافت نکرده اند ؟!

در ادامه گزارش آمده است که کارخانه تعطیل شده است وکارگران در محوطه شرکت دست به تجمع زده اند اما تاکنون هیچ کس پاسخگوی  مطالبات کارگران نبوده است.

ما تنها با اتحاد و مبارزه متشکل می توانیم به خواست های خود برسیم.  ما نه تنها خواستار پرداخت تمامی حقوق ،عیدی و پاداش  باید باشیم،  بلکه باید با اتحاد و همبستگی  سراسری کارگران خواستار حداقل دستمزد ها بر مبنی ۵ میلیون  تومان برای سال ۱۳۹۷باشیم.  تنها با اتحاد و همبستگی ما  می توانیم حق و حقوق خود را از صاحبان سرمایه باز پس بگیریم.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران !
خواست حداقل مزد ۵ میلیون تومان را به خواست سراسری کارگران و تمامی مزدبگیر تبدیل کنیم!

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه – ۲  اسفند ۱۳۹۶

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.