گزارش آکسیون اعتراضی گوتنبرگ / سوئد

با فراخوان ” کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ (سوئد) ، روز یکشنبه هیجدهم (۱۸) فوریه ۲۰۱۸، آکسیون ایستاده ای درمیدان یوتاپلاتسن شهر گوتنبرگ در هوایی بغایت سرد و برفی با حضور جمعیت قابل توجهی از فعالان سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی شهر در ” ستایش دختران خیابان انقلاب ودر پشتیبانی از خیزش دی ماه ۱۳۹۶ مردم در ایران” برگزار شد. ….

339

گزارش آکسیون اعتراضی گوتنبرگ / سوئد

آزادیخواهان و انسان های شرافتمند !
با فراخوان ” کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ (سوئد) ، روز یکشنبه هیجدهم (۱۸) فوریه ۲۰۱۸، آکسیون ایستاده ای درمیدان یوتاپلاتسن شهر گوتنبرگ در هوایی بغایت سرد و برفی با حضور جمعیت قابل توجهی از فعالان سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی شهر در ” ستایش دختران خیابان انقلاب ودر پشتیبانی از خیزش دی ماه ۱۳۹۶ مردم در ایران “  برگزار شد.

در آفیش این آکسیون اعتراضی آمده بود : « ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران!
در ایران مقاومت مردم به اشکال مختلف دنبال می گردد . مبارزه زنان با تجلی حرکت شکوفای دختران خیابان انقلاب که از ویدا موحد شروع شد و همچنان در سطح شهرهای مختلف کشور ادامه دارد .

ما فعالان کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران – گوتنبرگ (سوئد)
همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشورو بویژه دستگیری دختران خیابان انقلاب و روشنگری در برابر افکار عمومی جامعه میزبان در کنار هم باشیم!»

فعالان گروهبندی های مختلف شهر به این فراخوان پاسخ دادند و در فضایی اعتراضی روز یکشنبه در کنار یکدیگر جای گرفتند.
باندرول ها و پلاکادرها و  دهها ی عکس و طرح فراهم آمده از دختران خیابان انقلاب  وهمچنین عکس های تحرکات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران فراهم آمده ، بر گردن یکایک حاضرین جای گرفت.
ابتداء از جانب رفیق بنفشه به همه حاضرین در آکسیون اعتراضی خیرمقدم گفته شد.  شعارهای جمعی به فارسی و سوئدی داده شد و چندتن از نمایندگان شرکت کننده در آکسیون برای حاضرین به زبان سوئدی و فارسی به بیان نظر خود پرداختند.
قطعنامه آکسیون توسط آقای علی فیاض به نمایندگی ازکمیته خوانده شد . دیگر باره شعار سر داده شد . جمعی از زنان حاضر در آکسیون به همراه چند تن از رفقای مرد ، شال ها و روسری های رنگارنگ خود را به نشانه همبستگی با دختران خیابان انقلاب بر چوب کردند و در بالای سکوی میدان به نمایش گذاشتند . بار دیگر شعار های حرکت اعترا ضی سر داده شد و رفیق بنفشه بار دیگر قطعنامه را ادا کرد و ضمن سپاس از همگان پایان آکسیون اعتراضی را اعلام داشت .

قطعنامه:
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – گوتنبرگ (یو ته بوری)

چهل سال حاکمیت، چهل سال جنایت

آزادی خواهان، سرنگونی طلبان و نیروهای عدالت خواه
نزدیک به چهار دهه از عمر حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. طی این چهار دهه، مردم ایران شاهد فقر و تندگدستی،سرکوب، استبداد، زندان، شکنجه و اعدام شهروندان بوده اند. شهروندانی که به خاطر احقاق حقوق طبیعی و انسانی خویش؛ آزادی، برابری و عدالت، مورد تحقیر، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار قرار گرفته اند.
طی چهل سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، ما شاهد سرکوب دگراندیشان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران، زنان، حاشیه نشینان، قومیت ها، و اقشار و طبقات محروم بوده و هستیم.
همچنین در ادامه خیزش میلیونی دی ماه امسال، ما شاهد شکل دیگری ار مبارزه زنان برای اعتراض به نظام آپارتاید جنسی و ضد زن هستیم؛ “دختران خیابان انقلاب”. زنان و دخترانی که با عمل خود اعتراض به حجاب اجباری و آزادی پوشش را فریاد می زنند و تا کنون بیش از ۲۹ تن دستگیر و زندانی شده اند.

امروز، ما در اینجا گرد هم فرا آمده ایم تا در همه زمینه ها،در کنار مبارزات مردم ایران اعتراض خود را نسبت به این رژیم سرکوب گر اعلام داریم و در ستایش دختران خیابان انقلاب، و پشتیبانی از اقدام جسورانه آنان، خواستار آزادی همه دستگیر شدگان شده و سرنگونی محتوم رژیم را با صدای بلند فریاد کشیم.

در همین راستا خواست ها و مطالبات خود را به شرح زیر و همگام و همراه با مردم ایران اعلام می داریم:
۱ – آزادی تمامی دستگیر شدگان حرکت های اعتراضی اخیر
۲– آزادی تمامی دختران خیابان انقلاب
۳ – آزادی تمامی زندانیان کارگری، سیاسی، صنفی، عقیدتی و فعالین جنبش زنان
۴ – کشتار معترضین و فعالین حقوق بشری و محیط زیست را که به نام خودکشی اعمال می شود، به شدت محکوم می کنیم.
۵ – ما از جریانات مترقی و آزادی خواه، مجامع مدافع حقوق بشر، عفو بین الملل ودیگر سازمان های بشردوست می خواهیم که در حمایت و دفاع از حقوق مردم ایران، تمامی توان خود را به کار گیرند.
۶ – ما از دولت سوئد و نهادهای اجتماعی – سیاسی بشر دوست و احزاب مترقی می خواهیم تا نسبت به روابط با رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی تجدید نظر نموده و تمامی ابزارهای خود برای محکومیت این رژیم ضد بشری را به کار گیرند.

به امید سرنگونی هر چه زودتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – گوتنبرگ (یو ته بوری)
یکشنبه هیجدهم (۱۸) فوریه ۲۰۱۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.